👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2019-09-08 06:25 i Vendels skola Tierp
Övergripande pedagogisk planering för årskurs 1 för hela läsåret.
Grundskola 1 Musik
Musik ska byggas utav glädje!

Innehåll

Syfte

När du gått ut årskurs 1 ska du ha utvecklat din förmåga att:

 

 • sjunga och använda din röst.
 • spela instrument tillsammans med andra.
 • hitta på och härma rörelser och rytmer.
 • lyssna på och prata om musik.

Arbetssätt

På musiklektionerna kommer vi att:

 • sjunga många olika sånger som handlar om vänskap, djur, sagor, årstider, kroppen m m samt sånger som hör till traditioner på skolan, t ex adventssamling och skolavslutning.
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt.
 • spela rytminstrument.
 • rörelsemusik t ex röris och just dance
 • lyssna på olika sorters musik och prata om den.
 • förbereda och träna oss på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar.

Bedömning

Jag bedömer ditt engagemang på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik, åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Jag deltar ibland i unison sång.
Jag deltar aktivt i unison sång.
Jag deltar aktivt i unison sång. Jag kan sjunga enkel sång i kanon och växelsång.
Spela/samspela
Jag kan med stöd spela rytmer och puls på rytminstrument i grupp.
Jag kan spela rytmer och puls på rytminstrument i grupp.
Jag kan sjunga samtidigt som jag spelar rytmer och puls på rytminstrument , enskilt och i grupp.
Lyssna
Jag kan, med stöd av förförståelse, lyssna på olika musikstilar.
Jag lyssnar på olika musikstilar. Jag känner igen några instrument.
Jag lyssnar aktivt och intresserat på olika musikstilar och respekterar andras musiksmak. Jag känner igen flera instrument. Jag kan också uttrycka / beskriva vad jag har upplevt.
Musikens sammanhang och funktioner
Musikens sammanhang och funktioner
Jag kan sjunga delar av sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Jag kan sjunga sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Jag kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högtider och traditioner de anknyter.