👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT2019- RAYUELA- leker och traditioner

Skapad 2019-09-08 09:48 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vad roligt att leka det samma lek tillsammans i olika lander på det samma tid på lektionerna!!! Vi ska arbeta denna termin genom leker som är likande på olika lander som pratar spanska.

Innehåll

 

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 

 


Tidsplan: hösttermin 2019

 

Introduktion

Hur ser ut din vardag, dina helger och speciella dagar? Vi ska dela med varandra om dessa på modersmålet.

Gillar du att leka? Visste du att det finns traditionella lekar som är universella? Medan vi tränar vår spanska kommer vi att lära oss om vilka lekar man leker i spansktalande länder och i Sverige. Vi ska också prata om hur lekarna enar oss och hjälper oss att vara en del av ett fredligt och inkluderande samhälle.

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Arbetssätt

Du ska:

- läsa individuellt och gemensamt i klassrummet och samtala om det vi har läst.

- högläsa olika typer av texter.

- berätta och diskutera om textens innehåll.

- läsa instruktioner på hur man leker olika traditionella lekar.
- läsa olika typer av texter och analysera textens struktur och språkanvändning.

 

Bedömning: Du ska kunna berätta och diskutera om innehållet av de lästa texterna.

 
Förmåga - Skriva

 

Arbetssätt

Du ska:

- skriva instruktioner om hur man leker valfria traditionella lekar.
- skriva olika typer av texter om traditionella lekar, seder och traditioner.
- träna på att använda hjälpmedel.

- Utifrån egen producerade texter ska vi gå igenom stavnings och-grammatiska fel som är vanliga: verb böjning, accent, meningsbyggnad

   och användning av punkt, kommatecken och stora bokstäver.

- prata om skillnader i språkförrådet från olika spansktalande länder och som vi använder när vi leker.

 
Bedömning: Du ska kunna skriva en text om en lek eller sång som har presenteras under lektionerna och stava rätt de vanligaste orden samt använda grundläggande regler när du bygger dina meningar.
 
 
Förmåga - språkjämförelse

 

Arbetssätt 

Du ska:

- prata om skillnaden i tal mellan svenska och spanska.

- prata om skillnaden i skrift mellan svenska och spanska.

- göra övningar på att träna skillnaden mellan de två språken.

 

 Bedömning: Du ska kunna rätta dig själv när du uttalar eller skriver fel.

Förmåga - Tala

 

Arbettsätt

Du ska:

- Träna att prata inför sina kamrater om lekar, sånger och ordspråk.

- Träna muntligt presentera för klasskamrater lekar som du leker.

 
 Bedömning: Du  ska kunna presentera en lek och förklara med dina egna ord hur man leker den.Förmåga - Kultur

 

Arbetssätt

Du ska:

- Samtala om olika lekar som du använder i Sverige 

- Fråga personer som kommer ifrån där modermålet talas om traditionella lekar och deras vardag.  

- reflektera över likheter och olikheter av lekarna som pratar om i klassen. 

- Prova på olika lekar som eleverna har bidragit med.

 

 Bedömning: Du ska kunna följa instruktioner och regler för att prova på olika lekar.
 

 

Uppgifter

  • juegos tradicionales

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
    Ml  1-3

Matriser

Ml
Kopia av Matris åk 1 - 6

Ej bedöm denna termin
E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt