👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8- HT19

Skapad 2019-09-08 10:21 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F Moderna språk - språkval
Terminsplanering , Björkvallskolan HT-19, Ty, åk 8

Innehåll

Terminsplanering , Björkvallskolan HT-19, Ty, åk 8

 

 

Vecka

Arbetsområde

 Innehåll

Förmågor

Bedömning/utvärdering

34- 38

Kap. 1 Sommer, Sonne und Freiheit


A.Meine Sommerferien
s. 6

B. Sonjas Blog
s. 10-11

 

 

I detta kapitel tränar du på ord och uttryck som har med sommar och semester att göra. Du lär dig också att böja svaga verb i perfekt.

Språkinlärning utgår från de fyra förmågorna att tala, skriva, läs- och hörförståelse.

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt läs- och höruppgifter.

Läxförhör sker på torsdagar varje vecka!

 - v. 35 träna på text A  
- v. 36 sein och haben
 


- v. 37 perfekt av svaga verb

- v. 38 Avslutande kapiteltest

 

39- 42

Kap 2. Unterwegs
s. 17 Welcher Reisetyp bist du?
s.17

 

A.Am Bahnhof

s. 18-19
B. Haben Sie ein Zimmer frei?
s. 20-21

c. Mit der Familie unterwegs
s. 22-27

 

Repetition: Repetition
- Im Restaurant

- Ein Brief schreiben

 

 

Kapitlet tar upp om ord och uttryck som handlar om resande och att beställa ett hotellrum. Vi lär oss även att böja starka verb I presens

 

 

 

 

Vi repeterar vi ord och fraser som handlar om restaurangbesök och att skriva ett brev på tyska.

 

 

 

Läxa v. 39
- ord och fraser tillhörande kap.2A
 - v. 40 – skriva ett brev
-v. 41 verb i presens
-v. 42 läs- och hörförståelsetest

43- 44

Eine Reise durch Deutschland

-        grupparbete

Under denna period kommer eleverna att få jobba i par med ett antal olika uppdrag som baseras på de första kapitlen.

 

 

Under de två kommande veckorna arbetar vi med en gruppuppgift baserad på det vi lärt oss under v.39-42. Gruppuppgiften redovisas muntligt och skriftligt fredag v. 44

 

 

45-47

Kap. 3 Mein Zuhause
s. 28-29
övning 1-2

Detta kapitel handlar om ord och uttryck som har med boende att göra samt olika hushållsgöromål. Vi böjer också de modala hjälpverben i presens.

 

 

Läxa v.40
- skriftlig och muntlig redovisning

49-50

Kap 4. Freundschaften
A. Das Fototagebuch
s. 34-35

B. Das alte Familiefoto
s. 38-39
C. Lauras Familie
s. 40-41

Kapitlet handlar om ord som har med familjen att göra.

 

 

v. 48 Praouppgift (lämnas in efter praoperioden v. 49 tisdag) .

 

51

Frohe Weihnachten!!!

Denna vecka kommer att handla om julfirandet i tyskspråkiga länder.

 

Ingen läxa

 

Uppgifter

  • Eine Reise durch Deutschland