👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A, kapitel 1 Tal

Skapad 2019-09-08 12:56 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Under v 34 - 37 kommer vi att arbeta i Matteborgen och annat material med decimaltal.
Grundskola 6 Matematik
Varför kan vi inte bara använda oss av heltal? Varför är det praktiskt att ibland tala om delar av de hela talen, alltså om decimaltal? Det ska vi försöka ta reda på i detta arbetsområde under veckorna 35-38.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska:

- kunna storleksordna decimaltal

- kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli

- kunna räkna med decimaltal

Innehåll:

- Positionssystemet, tusendelar
- Tal på tallinjen, tiondelar, hundradelar, tusendelar
- Multiplikation med 10, 100, 1000
- Division med 10, 100, 1000
- Division med decimaltal
- Rimlighetsträning, ungefär hur mycket

- Förklara varför vi använder decimaler

Hur ska vi lära oss detta?

Under v 35-38 kommer vi att arbeta med:

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

- praktiska övningar i grupp, bl a mätningar av sträckor

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar i matteboken
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•kan formulera och lösa problem
•tar eget ansvar för ditt lärande
•visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar i matteboken
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•formulera och lösa problem
•ta eget ansvar för ditt lärande
•visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 6A, kapitel 1 Tal

A
C
E
F
Förklara muntligt
Du redogör på ett mycket gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett grundläggande sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du kan ännu ej redogöra för decimalsystemets uppbyggnad.
Visa dina kunskaper på skriftliga prov
Du visar mycket goda kunskaper.
Du visar goda kunskaper.
Du visar grundläggande kunskaper.
Du kan ännu ej visa på tillräckliga kunskaper.
Samtala och diskutera
Du för välutvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du för utvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du för enkla resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du deltar ännu ej på ett godkänt sätt i matematiska diskussioner.
Formulera och lösa problem Skriftliga beräkningar
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder i huvudsak fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ännu ej tillräckligt väl fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Ansvar
Du tar mycket gott ansvar för ditt lärande.
Du tar gott ansvar för ditt lärande.
Du tar i huvudsak ansvar för ditt lärande.
Du tar ännu ej tillräckligt ansvar för ditt lärande.