Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden 5 rosa

Skapad 2019-09-08 15:09 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
HT år 5
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
I detta arbetet med Norden kommer du att lära dig många spännande saker om våra nordiska grannländer.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Så här arbetar vi med arbetsområdet:

Vi kommer att:
* titta på filmer och diskutera vad vi har sett.

* läsa faktatexter, både själv och gemensamt, och diskutera vad vi har läst.

* arbeta med kartkunskap och lära oss namngeografi i Norden.

* ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

* lära oss och träna på att använda nya begrepp.

* i grupper bygga upp en topografisk karta av ett land i Norden.

* gå igenom, analysera och skriva beskrivande texter om länder.

* skaffa oss kunskap om de nordiska språken.

 

Så här visar jag att jag kan:

Du ska:
* kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på.

* kunna placera ut länder, städer, berg och vatten på en karta.

* kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.

* vara aktiv i diskussioner.

* kunna använda nya begrepp i sitt rätta sammanhang.

* vara aktiv i arbetet med topografiska kartor.

* kunna skriva en beskrivande text om ett land i Norden.

* känna igen de nordiska språken.

Uppgifter

 • Utvärdering - Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Lärande matris - vår resa i Norden

Norden

Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de Du ska kunna placera ut de nordiska länderna, huvudstäderna, större vatten, berg och öar på en karta över Norden.
 • Ge  E 6
På en karta över Norden placerar du ut alla de nordiska länderna och huvudstäderna. Du placerar även ut någon stor stad och något vattendrag i de nordiska länderna.
På en karta över Norden placerar du ut alla de nordiska länderna och huvudstäderna. Du placerar även ut flera större städer och flera vattendrag i de nordiska länderna.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi, t ex klimat, vegetation och infrastruktur.
 • Ge  E 6
Du känner till flera nya geografiska begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till nästan alla nya geografiska begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  E 6
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvenser.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till olika naturresurser i Norden.
 • Ge  E 6
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om någon betydelser av dessa för människor och samhället.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för människor och samhället.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Ge  E 6
Du visar att du kan hitta information i en kartbok. Du känner till olika typer av kartor och kan använda dem för att hitta information.
Du visar att du kan hitta information i en kartbok. Du känner till olika typer av kartor och kan använda dem för att hitta information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: