Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träning inför muntliga nationella proven

Skapad 2019-09-08 15:28 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
Efter höstlovet kommer vi att genomföra de muntliga nationella proven. Proven består av två delar, din individuella redogörelse och hur du samtalar efter att ha lyssnat på en text.

Matriser

Sv
Muntligt nationella prov

Redogörelse

E
C
A
Innehåll
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
Klarar väl att hålla sig till ämnet
Innehåll
Redogör med i huvudsak fungerande innehåll
Redogör med relativt väl fungerande innehåll
redogör med väl fungerande innehåll
Struktur
redogör med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

Samtal

E
C
A
Kommunikation
upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om
upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna ,ställa frågor eller turas om
upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om
Kommunikation
för till viss del samtalet framåt
för samtalet framåt
fördjupar eller breddar samtalet
Innehåll
klarar i vissa utsträckning att hålla sig till ämnet
klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
klarar väl att hålla sig till ämnet
innehåll
framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: