Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-09-08 16:20 i Montessoriförskolan Vaxholm Fristående förskolor
Förskola
Syftet är att.....

Innehåll

 Barnen erbjuds följande:   • Siffror, antal, räkna

                                           • Jämföra, storlek, olika, lika, material, osv

                                           • bygg och konstruktion, stapla, montera, sätta ihop, sära, rada 

                                           • mönster och former 

                                           • problemlösning/ logiskt tänkande, tex lägga ihop pussel, dukning osv

                                           • begrepp, rim och ramsor, sånger.

                                           

Matematik ingår i vår vardag och den finns som en röd tråd i rutiner och i projektarbeten. Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper när vi har projektarbeten

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: