Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 2

Skapad 2019-09-08 16:37 i Grycksboskolan Falun
Människokroppen, en fantastisk maskin.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Hur fungerar kroppen? Varför är våra sinnen så viktiga för hur vi uppfattar vår omvärld? Lever håret? Hur ska jag göra för att min kropp ska fungera och må så bra som möjligt?

Det finns otaligt många spännande frågor om hur vår kropp fungerar. Vi ska under en period få lära oss mer om människans kropp och hur vi kan ta hand om vår fantastiska kropp.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen


 För dig innebär detta:

- Att du ska namnge och visa kroppens yttre delar.
- Att du ska namnge några av kroppens inre organ, dess funktion och var de finns i kroppen.
- Att du ska kunna förklara vad kroppen behöver för att må bra, utvecklas och växa.
- Matens väg genom kroppen.
- Att du ska känna till de fem sinnena. Kunna förklara deras betydelse.
- Att du ska skriva en faktatext inom arbetsområdet.
- Att du visar att du kan läsa en faktatext och ta ut enkla nyckelord.
- Att du deltar i diskussioner med egna reflektioner.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med detta tema utifrån ett nyfiket perspektiv där vi kan ställa frågor och leta svar bla genom olika texter, filmer ev intervjuer osv. För att förståelsen ska bli tydlig kommer vi även att arbeta på ett skapande sätt .....

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
Delta i gruppdiskussioner och där visa förmåga att framföra egna tankar kring texter och filmer.
Ta ut relevant information ur en enkel faktatext.
Kunna berätta/skriva om några kroppsdelar.
På ett enkelt sätt redogöra muntligt/skriftligt om kroppens sinnen.
Du visar förståelse för vad kroppen behöver för att utvecklas och må bra.
Beskriva matens väg genom kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: