Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A, kap.2 Talen 4-5 Addition och subtraktion

Skapad 2019-09-08 17:12 i Eskilsbyskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
I kapitel 2 arbetar vi med subtraktion och addition. Vi arbetar också mer med talen 4 och 5. Du kommer att få arbeta med konkret material, problemlösning och i din bok, både enskilt och i par och grupp.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • Talen 4-5
 • addition och subtraktion 
 • begreppen addition, addera, subtraktion, subtrahera, differens, term, summa, enkrona, femkrona, geometriska objekt.
 • dela upp tal 
 • arbeta med pengar
 • huvudräkning lilla plus och lilla minus
 • strategier vid problemlösning

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta med olika material
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna  med hjälp av olika metoder för att automatisera räknandet
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp
 • arbeta digitalt

Jag tittar på att du kan:

 

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0--5
 • förklara  och använda de begrepp vi arbetat med 
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet
 • räkna addition och subtraktion med hjälp av tallinjen
 • använda och förstå en tallinje
 • visa hur du har tänkt när du har räknat ut en uppgift

 Begrepp:

addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, differens, term, enkrona, femkrona, geometriska objekt 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par och grupp
 • på genomgångar
 • genom prov och läxor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favorit matematik 1A, kap.2 Talen 4-5 Addition och subtraktion

Begrepp

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Förstår och använder begrepp
addition, addera, subtraktion, subtrahera, term, summa, differens, enkorna, femkrona, geometriska objekt
Förstår och kan skriva
siffror, tal, räkneord (1-5)

Metoder

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Huvudräkning på tid addition och subtraktion
inom talområde 0-5
Beräkningar med naturliga tal
addition och subtraktion inom talområde 0-5
Beräkningar med konkret material
addition och subtraktion med: - tallinje - pengar - dela upp tal

Kommunikation

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Tolka och skriva ett matematiskt uttryck
Förstå och kommunicera kring problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: