Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4 ht-19

Skapad 2019-09-08 17:18 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Samhällskunskap
Hur lever vi hemma i familjen? Vad är vänskap? Hur kan vi förhindra mobbing? Vad har man för rättigheter som barn? Det och mycket annat tar vi upp i samhällskunskap i åk 4.

Innehåll

 

Planeringens innehåll

Vi kommer att jobba med olika familjestrukturer, vänskap, rätten att få vara som man är, mobbing samt varför man går i skolan och vem som bestämmer där. Vi tar också upp barns rättigheter och FNs barnkonvention i samband med FN-dagen.

 

- Arbetsformer:

Vi kommer att läsa informativa texter, diskutera i par, grupp och helklass, göra värderingsövningar samt se på filmer / filmklipp som underlag för diskussioner.

Vi utgår från boken UTKIK Samhällskunskap.

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Se matrisen under godtagbara kunskaper

 

- Bedömning baseras på exempelvis: 

Det du visar under lektionstid att du kan samt vid ev. skriftliga förhör.

 

- Tidsplan: 

ca 6 veckor under höstterminen

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samhällsstrukturer
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Barnens rättigheter
Denna aspekt är utan progression i kunskapskravet.
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Du kan redogöra för barnens rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: