Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A, kap.1 HT19

Skapad 2019-09-08 17:40 i Eskilsbyskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 1 kommer vi att repetera en del av det vi gjorde i Åk 1. Addition och subtraktion, talområde 0-100, ental och tiotal samt arbeta med problemlösning

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • att känna igen och använda  talen 0-100 i olika situationen
 • att förstå och kunna använda ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • talföljder och veta vilket tal som kommer före och efter 
 • begreppen fler, färre, mindre än och större än. 
 • addition, addera, term och summa, plustecken
 • subtraktion, subtrahera, term och differens, minustecken

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta med olika material
 • prata matematik så att vi använder matteorden
 • träna på olika sätt (boken, spel, iPad och samtal)
 • lösa problem enskilt, par och i grupp

Jag tittar på att du kan:

 • addition och subtraktion inom talområdet
  • utan tiotalsövergång 
  • med tiotalsövergång
 • använda och känna till större än och mindre än och talföljder
 • bilda ental och tiotal i talområdet och jämföra tal
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal 
 • använda och förstå en hundratruta
 • addera  och subtrahera inom talområde med fler och färre
 • använda dig och visa förståelse för de begrepp vi har arbetat med

 

Så här visar du vad du kan: 

Du får visa vad du kan:

 • när vi spel spel
 • pratar matte
 • när du jobbar själv i boken eller praktiskt
 • genom prov 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Kopia av Favorit matematik 2A kap.1 HT19

Begrepp

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Förstå begrepp
Addition, addera, term, summa, plustecken Subtraktion, subtrahera, term, differens, minustecken ental tiotal

Kommunikation

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
positionssystemet
Förstår och kan förklara och använda positionssystemet
räknesekvenser & samband
- behärskar räknesekvenser i olika steg uppåt och nedåt kan visa på enkla matematiska samband

Metoder

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Huvudräkning
Utför beräkningar i huvudet inom talområdet
Praktiska metoder
Använder utvecklingsbara metoder som stöd vid huvudräkning
Jämföra
Jämför och storleksordnar tal

Problemlösning och resonemang

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Tolka information
Förstår och kan tolka skriftlig information med matematiska innehåll (lästal)
Uttrycka matematiskt innehåll
Kan förklara hur eleven har räknat ut uppgiften i ett matematiskt uttryck eller med ord och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: