Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skriv

Skapad 2019-09-08 19:57 i Eskilsbyskolan Härryda
En heltäckande PP för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Ämne: svenska Årskurs: 1 Arbetsområde: Läs och skriv-strategier Datum: juni 2019

Innehåll

Syfte:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Det här ska du få möjlighet att lära dig:

 * Alfabetet och bokstävernas ljud

 * öka ditt ordförråd

  * läsa och lyssna på enkla texter och korta små böcker

 * använda olika läsförståelsestrategier när du läser eller lyssnar, exempelvis: att förutsäga, ställa frågor, utreda oklarheter, att sammanfatta, se inre bilder,

* kunna återge innehållet i en text

* skriva enkla texter för hand och på surfplatta

* lyssna på och följa instruktioner

*ge instruktioner, t.ex. förklara hur man spelar ett spel

 * öva på uttrycka dina åsikter

 

Detta ska vi arbeta med:

 • Alfabetet och alfabetisk ordning

 • Lässtrategier

 • Skrivstrategier

 • Olika texttyper (genrer) som ingår i våra tematiska arbeten t.ex. beskrivande text (faktatext), återberättande text, instruerande text (recept), berättande text (sagor, berättelser) 

 • Skriva läslig handstil versaler och gemener.

 • Meningars uppbyggnad (bl.a. stor bokstav, punkt, frågetecken och stavningsregler) 

 • ordkunskap och språkregler
 • Lyssna och återberätta

 • Söka information och öva källkritik

 • Strategier för att minnas, följa instruktioner

 • Högläsning.

 

 Så här tittar jag på vad du kan:

Jag kommer att:

* använda skolverkets bedömningsstöd och andra avstämningar.

*  Lyssna på dig när du läser och återberättar

* Samtala med dig om vad du/vi har läst.

* Läsa det du skriver.

* Arbeta med och utveckla  texter som du skriver tillsammans med dig

* se  hur du kan delta i samtal.

Lyssna på hur du berättar för andra.

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Svenska

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskapen
Läsa
 • Sv  1-3
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar bra.
Läsförståelse
 • Sv  1-3
Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
 • Sv  1-3
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
 • Sv  1-3
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Skrivregler
 • Sv  1-3
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Använda bilder
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Samtala
 • Sv  1-3
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
 • Sv  1-3
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kommentar

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskapen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: