Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hund eller katt?

Skapad 2019-09-08 20:23 i Floby Skola Falköping
Arbetsområdet bygger på att tillsammans modellera fram ett argumenterande tal och avslutas med att eleverna själva skriver och framför ett tal utifrån ett för dem aktuellt ämne.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna får i arbetsområdet grundläggande kunskaper om retorikens teori och analyserar manuset till argumenterande tal utifrån tes, ethos, logos och patos. Därefter får de som slutuppgift planera, skriva och hålla ett eget argumenterande tal.

Innehåll

Eleverna får i arbetsområdet grundläggande kunskaper om retorikens teori och analyserar manuset till argumenterande tal utifrån tes, ethos, logos och patos. Därefter får de som slutuppgift planera, skriva och hålla ett eget argumenterande tal. 

Uppgifter

 • Hund eller katt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Hund eller katt?

E
C
A
INNEHÅLL
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och enkla till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och välutvecklade och väl underbyggda argument.
KOMMUNIKATION
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang och trovärdighet.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet samt med betoning på viktiga ord och med en god kontakt med publiken.
STRUKTUR
Talet är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Eleven leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett i huvudsak fungerande sätt samt gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Talet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur till exempel genom inledning och avslutning. Eleven leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett relativt väl fungerande sätt samt gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Talet är väl sammanhängande och välstrukturerat till exempel genom en effektiv inledning och avslutning. Eleven leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett väl fungerande sätt samt gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
SPRÅK
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passar relativt väl för mottagaren.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: