Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning årskurs 9

Skapad 2019-09-08 20:38 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Matematik
I det här området får du lära dig - hur vårt talsystem är indelat i grupper - uttrycka små och stora tal i potensform - utföra beräkningar med reella tal i olika former - begreppet kvadratrot

Innehåll

37 

1: 3 Räkna med negativa tal 

Z-boken 

 

1:4 Räkna med potenser 

Nya upplagan 

 

 

 

38 

1:5 Små tal och tiopotenser 

 

 

1:6 Räkna med tal i grundpotensform 

 

 

 

 

39 

1:7 Kvadrater och kvadratrötter 

 

 

Repetition 

 

 

 

 

40 

Repetition 

 

 

 

 

 

 

 

41 

Repetition 

 

 

 

 

 

Prov Taluppfattning 

Fredag 

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att: 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning) 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp) 

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod) 

 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation) 

 

Bedömning 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar. 

 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

 

Arbetssätt 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis. 

 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis. 

 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.  

 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.  

 

Bedömningsunderlag 

 •        Skriftliga prov 

 •        Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning 

 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: