👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa åk5

Skapad 2019-09-08 20:44 i Storvretaskolan Uppsala
Här kommer eleverna att arbeta med arbetsområdet Europa/Kartkunskap samt skriva faktatext om ett eget valt land. Läsförståelse kring olika texter om de olika länderna i Europa. Skriftlig samt muntlig redovisning av faktatexten i helklass. Små skriftliga förhör under arbetets gång.
Grundskola 5 Geografi
Hur ser Europa ut? Var bor människorna? Varför bor människorna just där? Vad berättar en karta?

Innehåll

 Förmågor du kommer att träna på:

 • förmåga att resonera kring olika processer och förändringar...
 • förmåga att använda kartor m.m.
 • förmåga att beskriva samband mellan natur och kulturlandskap, resurser m.m.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • använda en Atlas
 • sätta ut minst 15 länder på en blindkarta.
 • några bergskedjor i Europa samt några stora sjöar, hav.
 • förklara plattektonik
 • förklara naturhändelser som sker i samband med plattrörelserna
 • beskriva olika klimattyper
 • berätta vilka klimattyper som finns i Europa
 • kunna jämföra levnadsvillkor mellan Sverige och Europa gällande, hälsovård, utbildning, naturresurser
 • förklara varför det är skillnad mellan olika länder och deras samhälle
 • läsa av tematiska kartor
 • känna till viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.

 

Undervisning 

 • Vi kommer att arbeta med boken om Europa, titta på filmer, söka fakta på nätet, tidningsartiklar etc.
 • Vi kommer att arbeta med läsförståelse genom att besvara frågeställningar kring det lästa.
 • Vi kommer att titta på olika bergskedjor, hav och stora sjöar.
 • Vi kommer använda Atlas och titta på vilken information du kan få utifrån tematiska kartor.
 • Lyssna på berättelsen - Geografens testamentet om Europa.
 • Vi kommer diskutera ord och begrepp och jämföra olika klimattyper i Europa samt natur och kulturlandskap.

 

Bedömning - sker löpande under arbetsprocessen.

Hur ska jag redovisa mina kunskaper?

 • delta aktivt på lektionerna genom diskussioner
 • genom individuellt prov redovisa dina kunskaper. Här kan du välja vilken metod hur du vill redovisa dina kunskaper.

 

Uppgifter

 • Kartkunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi

Kunskapskraven för år 6

För att ett betyg ska kunna uppnås måste alla kunskapskrav i den nivån vara uppfyllda.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och kulturlandskap
Jag kan enkelt berätta om natur och kultur i ex Sverige och Europa. Jag visar det genom att jag enkelt berättar om om processer som formar och förändrar jordytan tex om vulkaner, jordbävning och tsunami och hur de uppstår.
Jag kan berätta om natur och kultur i ex Sverige och Europa. Jag visar det genom att jag berättar om om processer som formar och förändrar jordytan. t ex vulkaner, jordbävning och tsunami och hur de uppstår.
Jag kan ingående berätta om natur och kultur i ex Sverige och Europa. Jag visar det genom att jag berättar om om processer som formar och förändrar jordytan. t ex vulkaner, jordbävning och tsunami och hur de uppstår.
Konsekvenser för människor och natur
Jag kan med något exempel, enkelt berätta vad det kan få för konsekvens för människor och natur.
Jag kan med något exempel berätta vad det kan få för konsekvens för människor och natur. Jag använder något geografiskt begrepp när jag berättar.
Jag kan med flera detaljerade exempel berätta vad det kan få för konsekvens för människor och natur. Jag använder flera geografiskt begrepp när jag berättar.
Sambandsresonemang
Jag kan beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Jag kan t ex ge något exempel på varför vissa områden är tät- eller glesbefolkade.
Jag kan beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Jag kan t ex ge några exempel på varför vissa områden är tät- eller glesbefolkade. Jag använder något geografiskt begrepp när jag berättar.
Jag kan beskriva välutvecklade samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Jag kan t ex ge flera exempel på varför vissa områden är tät- eller glesbefolkade.Jag använder flera geografiska begrepp när jag berättar.
Geografiska begrepp
Jag kan använda geografiska begrepp på ett enkelt sätt. Jag visar att jag förstår vad de betyder.
Jag kan använda geografiska begrepp. Jag visar att jag förstår vad de betyder. Jag berättar ganska välutvecklat.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt. Jag visar att jag förstår vad de betyder. Jag berättar på ett välutvecklat sätt.
Undersökning omvärlden
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett enkelt sätt. fungerande sätt. Jag kan t ex använda en karta för att hitta information.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett oftast riktigt sätt. fungerande sätt. Jag kan t ex använda en karta för att hitta information.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett riktigt sätt. Jag kan t ex använda en karta för att hitta information.
Källors användbarhet
Jag kan enkelt berätta vad man kan använda en karta, tabell eller diagram till. Jag kan ge något exempel.
Jag kan berätta vad man kan använda en karta, tabell eller diagram till. Jag kan ge några exempel.
Jag kan berätta vad man kan använda en karta, tabell eller diagram till. Jag kan ge flera detaljerade exempel.
Fältstudier
Jag kan enkelt använda kartan och andra verktyg vid fältstudier
Jag kan använda kartan och andra verktyg vid fältstudier
Jag kan använda kartan och andra verktyg väl vid fältstudier
Namngeografi
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Storleksordna, lägen
Jag visar att jag kan en del namngeografi genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan ex städer, länder, sjöar och hav.
Jag visar att jag har goda kunskaper om namngeografi genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan ex städer, länder, sjöar och hav.
Jag visar att jag har mycket goda kunskaper om namngeografi genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan ex städer, länder, sjöar och hav.
Hållbar utveckling
miljöetiska val och prioriteringar
Jag kan enkelt resonera kring någon fråga som rör hållbar utveckling. Jag kan ge något förslag till miljövänligt val och prioriteringar i vardagen. Jag använder ett enkelt orsakssamband.
Jag kan resonera kring några frågor som rör hållbar utveckling. Jag ger några förslag till miljövänliga val och prioriteringar i vardagen. Jag använder ett svårare orsakssamband.
Jag kan utvecklat resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Jag ger flera förslag till miljövänliga val och prioriteringar i vardagen. Jag använder ett svårare orsakssamband.
Ojämna levnadsvillkor i världen
resonemang
Jag kan enkelt berätta om någon orsak till varför vi har ojämnlika levnadsvillkor i världen. Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad det kan få för konsekvens.
Jag kan berätta om några orsaker till varför vi har ojämnlika levnadsvillkor i världen. Jag kan med något mer ingående exempel berätta om vad det kan få för konsekvens.
Jag kan välutvecklat berätta om några orsaker till varför vi har ojämnlika levnadsvillkor i världen. Jag kan med flera exempel berätta om vad det kan få för konsekvens.
levnadsvillkor - förbättring
Jag kan enkelt ge något förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag kan ge några förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag kan ge detaljerade förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Ge
Kunskapskrav geografi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Natur- och kulturandskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier, kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.