Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! åk 6

Skapad 2019-09-08 20:56 i Britsarvsskolan Falun
Planering som utgår från Magic 5
Grundskola 5 Engelska
Vi får följa fyra ungdomar från fyra delar av världen. Kate från USA, Harry från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien.

Innehåll

Under 6:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Magic 5. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Vi kommer även att gå igenom grundläggande grammatik. Förutom det så kommer vi att förbereda oss för nationella proven.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Magic Textbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och  berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska 

...behärska grundläggande engelsk grammatik   

 

Lektionerna

Läser enkla texter, främst från Magic 6 Classbook.
Lyssnar på talad engelska från olika delar av världen.
Skriver enkla texter av olika slag (beskrivningar, dialoger, brev).
Talar engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utökar ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Tränar på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur gör vi?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. Vi använder oss också av verktygen Glosboken.se och de digitala övningarna som hör till varje kapitel på Studentlitteratur.se

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:


- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar och korta texter.
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med vissa tester, både oförberedda och förberedda. 

Uppgifter

 • Muntlig engelska - Visa vad du kan!

 • Homework: 15. Butterflies

 • Homework: 14. Dragonheart - LISTENING

 • Homework: 11. Digital reading

 • Homework: 10. Jungle Book - LISTENING

 • Homework: 09. The Jungle Book - READING

 • Homework: Travel!

 • Homework: Chapter 5 - Writing

 • Homework: Chapter 4 - Writing/Speaking

 • Homework: Writing

 • Homework: Chapter 03 - E.T. - Reading

 • Homework: Chapter 02 - Friends

 • Homework: Chapter 15 - Glosor

 • Homework: Chapter 09 - The Jungle book READING

 • Homework: Chapter 07 - Films

 • Homework: Chapter 05 - Computer games

 • Homework: Chapter 03 - E.T.

 • Homework: Chapter 01 - English

 • Homework: Chaper 9 - Malala

 • Homework: Chapter 8 - Blackmail

 • Homework: Chapter 7 - At the circus

 • Homework: Chapter 15 - The musical

 • Homework: Chapter 12. Fun in school

 • Homework: 11. Letter from America

 • Homework: 10. Why I was late...

 • Homework: Chapter 14 - Mike's lucky day - LISTENING

 • Homework: Gopal's big day

 • Homework: Chapter 5. Harry's classroom

 • Homework: Chapter 4 The Leopard and the Lighthouse

 • Homework: Chapter 3 Boys with long hair!

 • Homework: 16. School project

 • Homework: Chapter 13 - Mike's lucky day

 • Homework: Chapter 02 - Friends

 • Homework: Chapter 01 - Nice to see you again

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 5

Mål

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna
Du förstår det väsentliga i talad engelska.
Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Tala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Prata med andra
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: