👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurs och växters liv

Skapad 2019-09-08 21:06 i Munkedalsskolan Munkedal
Temaområdet handlar om djurs och växters liv samt pollinering.
Grundskola 4 – 5 Biologi
Vilka likheter har en mus och en människa? Inga? Eller många? Det ska vi ta reda på i det här temat. Dessutom ska vi ta reda på varför det blir så många maskrosor på ett ställe. Ja, hur sprids växter? Detta och mycket mer tar vi reda på när vi ger oss i kast med vår fantastiska natur.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att titta på växternas uppbyggnad och hur de sprids och blir till nya. Vi kommer också att fördjupa oss i livets utveckling och sortera djur i olika grupper.

Elevens mål

Du ska delta aktiv under lektionerna.

Du ska kunna ställa frågor och resonera kring:

 • hur växter sprids och växters livscykel
 • skillnader och likheter mellan olika djur och hur de delas upp
 • skillnaden mellan fröväxter och sporväxter
 • hur olika växter/ djur anpassar sig till sin omgivning
 • Darwin och evolutionsläran

 

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att läsa om och arbeta kring blommans delar och pollinering.
Vi kommer att jämföra olika djurgrupper med varandra.
Vi kommer att se olika filmer om djur.
Vi kommer att göra undersökningar.

Bedömning

Ditt arbete bedöms genom att din aktivitet observeras under lektionerna.
Tänk på att vara aktiv och svara på frågor och försök ställa egna frågor.
Ditt resonemang bedöms kontinuerligt och du ska muntligt eller skriftligt kunna redogöra för punkterna ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6