Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grytlapp i blockhusruta

Skapad 2019-09-08 21:56 i Björkåsskolan Grundskolor
Symaskinsrepetion genom att sy en grytlapp i lapptekniken blockhus ruta,
Grundskola 6 Slöjd
Genom att sy en grytlapp i blockhusruta övar vi på symaskinen samtidigt som vi återbrukar material och lär hos en gammal teknik för återbruk.

Innehåll

Innehåll: Vi ska arbeta med lappteknik och göra en blockhus ruta till en grytlapp. Det här ska vi göra både för att öva på symaskinen och samtidigt återbruka material genom den gamla historiska tekniken lappteknik.

Arbetssätt: Vi ser på en film om varför man gjorde lappteknik för ungefär 100 år sen. Därefter ska var och en göra en planering av sin egen grytlapp och tillsammans med sin lärkompis läsa instruktionen hur man gör och hjälpa varandra att klara uppgiften. 

Vi använder tyger från lapplådan till alla lapparna i blockhusrutan. 

När hela blockhusrutan är klar ser vi en ny film om hur man syr själva grytlappen.

Tänk på att rita och göra anteckningar i din anteckningsbok så du kommer ihåg hur du gjorde och varför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Ämnesmatris Slöjd 4-6

På väg att nå en grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg
Du kan använda verktyg, redskap och symaskinen med viss hjälp.
Du kan använda verktyg, redskap och symaskinen till övervägande del utan att behöva hjälp.
Du kan använda verktyg, redskap och symaskiner på ett säkert sätt.
Val av arbetsmetod
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Arbetsprocesser
Under arbetets gång kan du hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Självbedömning
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Ny aspekt

Ny rubrik

På väg att nå en grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: