👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära

Skapad 2019-09-08 22:20 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att träna på alfabetet, meningsbygnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk i denna bok.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Alfabetet

- alfabetisk ordning
- långa och korta vokaler

Meningsbyggnad

 

- Meningar

- Stora skiljetecken

- Små skiljetecken

- Syfta rätt

- Dialog

Stavning

 

- Ng-ljudet

- N-ljudet

- M-ljudet

- J-ljudet

- Tj-ljudet

- Sj-ljudet

- Ä-ljudet

Ordkunskap

 

- Vad betyder ordet?

- Låndeord

- Sammansatta och särskrivna ord

- Liknelser

- Homonymer, homofoner och homografer

Ordklasser

 

- Substantiv

- Verb

- Adjektiv

- Pronomen

- Räkneord

- Prepositioner

- Injektioner

Språkbruk

 

- Ordspråk och talesätt

- Chattspråk

- Nordiska språk

- Norska

- Danska

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Klara svenskan - språklära

Du behöver träna mera
Nivå 2
Alfabetisk ordning
Du behöver träna mer på alfabetet.
Du kan alfabetet och kan placera ord i alfabetisk ordning. Du kan vokalerna.
Du kan alfabetet och kan placera ord i alfabetisk ordning. Du kan vokalerna och säga om det är lång eller kort vokal i olika ord.
Meningsbyggnad
Du behöver träna mer på meningsbygnad.
Du kan skriva enkla meningar med stora och små skiljetecken. Du kan även skriva begripliga dialoger.
Du kan skriva meningar utan syftningsfel med stora och små skiljetecken. Du kan även skriva till stor del korrekta dialoger.
Stavning
Du behöver träna mer på stavning.
Du använder grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning med rätt god säkerhet.
Ordkunskap
Du behöver träna mer på ordkunskap.
Du kan skriva texter med viss språklig variation. Du har förståelse att ett ord med samma stavning kan betyda olika saker i olika meningar.
Ordklasser
Du behöver träna mer på ordklasser.
Du kan ge exempel på några ordklasser.
Du kan ge exempel på flera ordklasser.
Språkbruk
Du behöver träna mer på språkbruk.
Du kan ge exempel på några ordspråk och talesätt. Du vet att det finns en skillnad på chattspråk och skolspråk. Du kan ge exempel på nationella minioritetsspråk.
Du kan ge exempel på flera ordspråk och talesätt. Du skilja på när du använder chattspråk och skolspråk. Du kan ge exempel på nationella minioritetsspråk.