Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är liv?

Skapad 2019-09-08 22:31 i Skulltorps skola Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 5 Biologi
Vad är liv? Vad kännetecknar liv? Det finns ingen enkel förklaring på vad liv är, det finns däremot egenskaper som alla levande varelser har. -består av celler -kan föröka sig -tar upp ämnen från omgivning och ger ämnen till omgivning -behöver energi -reagerar på sina omgivning

Innehåll

 Ämne/ämnesområde

Biologi-Vad är liv?

Vad ska vi lära oss?

Vi kommer att arbbeta med:

Vad kännetecknar liv

Växternas livscykel, Från frö till planta

Fjärils livscykel

Ekosystemet i vår närmiljö

 

Namn på några vanligt förekommande arter i vår närmiljö.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

Vi kommer att läsa texter,ha  genomgångar om växter, djurs och andra organismers liv och hur de fortplantar sig. Vi kommer att  arbeta med frågeställningar på olika sätt, experiment, observationer,se film.

Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

När ?

september 2019

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor rörande hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

Du kommer att bedömas löpande i ditt arbete och då främst i hur du driver diskussioner framåt och hur du genomför och planerar olika undersökningar. Du kommer få visa dina kunskaper löpande i form av skriftliga och muntliga prov.

  

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: