Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i Förskoleklass - Hitta matematiken

Skapad 2019-09-08 22:41 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Arbetet i matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Vi utgår från Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta matematiken”.

Innehåll

Inledning

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många olika sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

Vi använder oss av Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta matematiken som görs enskilt och i grupp för att upptäcka vilka anpassningar av undervisningen vi behöver göra för att den ska vara givande för varje elev.

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Verksamhetens innehåll

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Vi kommer genom bland annat lek, diskussioner, utforskande, digitala verktyg, problemlösning, uppdrag, skapande, enskilt, i par och i grupp arbeta med olika matematiska områden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Hitta matematiken - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Mönster

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster.

Tärningsspel

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera antal.
Eleven prövar och använder olika idéer för att använda en metod för att uppskatta antal.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden, uppskattar antal utan att behöva räkna.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden, känner igen siffror och benämner dem.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden, storleksordnar tal.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden, visar förståelse för räkneprinciperna.

Sanden/ riset

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven provar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Lekparken

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven provar och använder olika idéer för att lösa ett problem inom rumsuppfattning.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: