Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

About myself and my family

Skapad 2019-09-09 00:25 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Inom detta arbetsområde kommer eleverna få lära sig att berätta om sin närmaste familj.
Grundskola 6 Engelska
Du kommer de närmsta veckorna att arbeta om dig själv och din familj på engelska. Du kommer att få chansen att presentera dig själv och din familj på engelska. Du kommer att få skriva en bok om dig själv där du berättar om din familj, ditt hem, din skola, dina kompisar och vad du vill bli när du stor. Du kommer att få lära dig nya ord som du kommer att ha som glosor. Texten som du skriver kommer du sedan att använda när du ska göra en Google Presentation om dig själv. Du kommer göra olika slides med information som du sedan muntligt framför inför klassen. Du kommer inte att presentera allt om dig själv utan vi utgår från din familj och ditt hem.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att du ska utveckla din skriftliga och muntliga förmåga och bli bekant med vardagliga uttryck och ord som är väsentliga inom detta område.

 Så här ska vi arbeta

I detta moment kommer vi att:

- Skriva texter om dig själv på olika sätt samt om din familj och ditt hem.

- Gå igenom ord som kan höra till varje område.

- Göra en Google Presentation, sätta in bilder och skriva stödord i presentationen. 

- Förbereda och genomföra muntlig presentation om dig och din familj. 

 - Utöka ordförrådet i form av glosor.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att ...

 • Skriva texter om dig själv på olika sätt samt om dina familjemedlemmar och om ditt hem. 
 • Muntligt presentera dina texter
 • Glosförhör med familjeord

Kunskapskrav

 • eleven ska kunna de vanligaste orden inom detta arbetsområde.
 • eleven ska kunna använda sig av de nya orden
 • eleven ska kunna presentera sin närmaste familj på engelska, både muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

E
C
A
Skriva texter
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig framställning
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: