Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brand

Skapad 2019-09-09 07:13 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Under September månad så ska vi på förskolan ha ett fokus på brand. Vad är en brandövning? Vad behöver vi tänka på?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Genom att fråga, samtala och använda barnens olika erfarenheter och kunskap om brand så ska vi skapa oss en större förståelse kring brand och gemensam kunskap om vad vi gör på förskolan om det börjar brinna.

Mål

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill att barnen ska få arbeta med temat på ett varierande sätt där fokus läggs på att barnen är med och skapar för att de ska känna delaktighet i processen. Genom att de får vara med i processen och så vill vi att de ska kunna göra sig förstådda och utföra, upptäcka och utforska med hjälp av varandra och den teknik vi har. Att vi får möjlighet att berätta och beskriva vår kunskap med hjälp av olika uttrycks medel, som tillexempel genom bild. Vi vill också att barnen ska få en förståelse för vad som händer när det brinner. Hur börjar det brinna och hur går det till när man släcker en brand.

Genomförande/Arbetsmetoder

I slutet av vårt brandtema kommer vi ha en gemensam brandövning på förskolan. Brandövningen genomförs varje år, för att rutin och uppsamlingsplatserna ska vara återkommande och sätta sig hos barnen. För att närma oss brandövningen så kommer vi arbeta med olika uttrycksformer för att fånga upp och göra barnen nyfikna. Vi kommer att titta på film om brandövning, göra experiment, söka information via ipaden, skapa med hjälp av bild och form. Sedan avslutar vi temat med ett besök på en brandstation för att visa för barnen vilka det är som kommer om det skulle brinna och vad de gör när de får ett larm, sluta cirkeln av förståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: