👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstärka texten.... eller bilden

Skapad 2019-09-09 07:20 i Brearedsskolan Halmstad
.Vi kommer att arbeta med att kombinera bild och text
Grundskola 4 Bild Svenska
Kan en bild berätta något? Ja, det kan den förstås! Om man verkligen vill få fram sitt budskap så kan man förstärka sin bild med text eller förstärka sin text med bilder.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska kunna:

 • framställa berättande bilder. (B)
 • använda olika tekniker och material i dina bilder. (B)
 • förstärka din text med bilder. (S)

 

Så här arbetar vi

Vi tittar på olika exempel där text och bild förstärker varandra.

Vi tittar på film.

Vi skriver egna texter.

Vi tillverkar bilder med olika tekniker.

Vi fotograferar.

 

Bedömning

Godtagbara kunskaper:

 • Du skapar enkla bilder som visar ett budskap på ett ganska bra sätt.
 • Du använder olika tekniker på ett ganska bra sätt.
 • Du kan använda bilder på ett ganska bra sätt för att förstärka dina texter.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • Du skapar utvecklade bilder som visar ett budskap på ett bra sätt.
 • Du använder olika tekniker på ett varierat och bra sätt.
 • Du kan använda bilder på ett bra sätt för att förstärka dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6