Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Tyck till och övertyga!

Skapad 2019-09-09 08:40 i Gåvsta skola Uppsala
Att skriva en insändare - argumenterande text åk 5
Grundskola 4 – 6 Svenska
Här ska ni få lära er hur man gör för att övertyga, övertala och påverka någon genom att skriva en insändare. En argumenterande text skriver du för att övertyga någon. Om du tycker att något är fel eller har en bra idé, så kan du till exempel skriva en insändare till en tidning. Du kan också skriva till politiker, rektorn på din skola, elevrådet eller liknande.

Innehåll

Undervisning

På lektionerna kommer vi:

-läsa olika insändare och lära oss om dess uppbyggnad

-gå igenom och lära oss ämnesspecifika drag hos texttypen

-lära oss olika språkliga knep såsom överdrifter, upprepningar och känsloladdat språk

-repetera några ordklasser

-träna på att skriva gemensamma insändare och egna insändare

 

Du ska:

- delta aktivt på lektionerna

- arbeta med övningar i zick-zack

- skriva en egen insändare om valfritt ämne utifrån det vi har lärt oss på lektionerna

Bedömning

 Du bedöms utifrån:

- de diskussioner och aktiviteter du deltar i under lektionerna

- den insändare du skriver

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Svenska: argumenterande text - skriva en insändare - åk 6

----------->
------------>
------------>
-------------->
Innehåll
Innehållet i texten är begripligt och en åsikt presenteras.
Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.

Struktur

----------->
------------>
------------>
-------------->
Inledning
Skriver en inledning med en personlig åsikt, "jag tycker"...
Skriver en inledning som talar om vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och presenterar åsikten samt sammanfattar de kommande argumenten.
Argument
Har få eller inga argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Avslutning
Presenterar ingen avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.

Språkliga drag

----------->
------------>
------------>
-------------->
Textbindning/sambandsord
Skriver korta meningar utifrån sitt eget perspektiv.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten t.ex och, sen, men, eftersom, för att...
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv t.ex även om, å andra sidan...
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel...
Språkliga knep
Försöker inte underbygga sina argument med "språkliga knep".
Använder något språkligt knep för att underbygga sina argument.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder några sådana.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: