Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastverksamheten

Skapad 2019-09-09 09:10 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6
Rasten är en av de sociala arenor som både kan hjälpa och störa elever genom skoldagen. Rasten är elevernas egen tid och vi behöver erbjuda dem meningsfulla aktiviteter och möjlighet till vila och återhämtning.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med flera verksamheter under rasterna. Dels kommer vi, i mån av tillgång, ha utlåning av material och redskap för lek och rörelse som till exempel klubbor, bollar, hopprep, styltor, spadar mm. Dels kommer vi att erbjuda olika former av öppna aktiviteter där eleverna kan hoppa in och ut under rasterna. Vi kommer på sikt även erbjuda aktiviteter inomhus såsom pingis, biljard eller kortspel för både låg- och mellanstadiet. Den viktigaste funktionen för rastverksamheten är ändå den sociala verksamheten - att hjälpa eleverna hantera det sociala samspelet och att hantera de konflikter som kan uppstå på ett konstruktivt sätt.

Detta arbete kommer naturligtvis att genomföras av alla pedagoger som är ute med eleverna, men de ansvariga i rastvärdsgruppen kommer att vara drivande för verksamhetens utveckling. Rastvärdsgruppen kommer att ha mandat att utse rastvärdar under alla raster och från samtliga arbetslag. Arbetet sker i nära samarbete med idrottslärarna.

Arbetet kommer att utvärderas löpande samt vid terminsslut. Bland annat kommer vi att titta på antalet konflikter som anmäls till Trygghetsgruppen. Vi kommer även att ha en löpande återkoppling till eleverna i de olika årskurserna om vilken typ av aktiviteter de vill ha under rasterna.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: