Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara barn förr och nu

Skapad 2019-09-09 09:27 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 2 SO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk Teknik Svenska
Följ med på en spännande resa bakåt i tiden! Tillsammans ska vi lära oss om hur det var att vara barn i Sverige för ungefär hundra år sedan och jämföra det med hur barn har det idag. Vad hade man till exempel för viktiga saker i ett hem för hundra år sedan och vad är viktiga saker i ett hem idag? Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu?

Innehåll

Elevdel

Ämne: Svenska, SO, Teknik, Bild

Arbetsområde: Att vara barn förr och nu

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • Kunna jämföra likheter och skillnader mellan hur barn hade det förr och nu.
 • Kunna beskriva några föremål eller tekniska lösningar som har förändrats och utvecklats över tid.
 • Kunna beskriva och förklara så att det viktigaste finns med. 
 • Kunna skriva en återgivande text.
 • Rita bilder som förstärker innehållet i texten. 
 • Använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

 • Din förmåga att kunna diskutera och tillsammans komma fram till viktiga skillnader och likheter förr och nu när det gäller exempelvis skolan, hemmet, leken och maten.
 • Din förmåga att muntligt kunna berätta om några skillnader mellan livet förr med stöd av bilder.
 • Din förmåga att muntligt kunna beskriva och ge exempel på något föremål (saker) som har förändrats över tid och som har gjort en skillnad i vardagen. Exempelvis: fordon, kyl och frys, förpackningar, kläder
 • Din förmåga att med stöd av en mall kunna skriva återgivande texter inom vårt temaarbete. 
 • Din förmåga att rita bilder som förstärker innehållet i dina texter.
 • Din förmåga att känna till och förstå viktiga begrepp i vårt temaarbete och visar det genom att kunna samtala om dem och/eller använda dem i egna texter.

Centrala begrepp inom temaområdet:

dåtid, nutid, förr, nu,

jämföra, likheter, skillnader,

boende, skolan, uppfostran, kläder, lekar, hygien, mat, arbete

dräng, piga, fattigstuga, marknad, barnhem, luffare

Exempel på frågeställningar som vi arbetar med:

 • Vill du ändra på något i din egen vardag så att den blir mer lik hur det var på Emil och Idas tid? Varför/varför inte?
 • Vad tycker du är bra och dåligt med de olika sätten att leva?
 • Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu? I så fall vilken?
 • Skulle du trivas i kläder från förr i tiden? Varför/varför inte?

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Besöka Alingsås museum.
 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Genom att se olika filmer och läsa böcker jämför vi livet förr och nu.
 • Vi kommer framförallt att läsa böcker/delar ur böcker av Astrid Lindgren som skildrar hur livet var förr ur ett barns perspektiv.. (Emil, Rasmus på luffen, Madicken, Barnen i Bullerbyn mfl ).
 • Vi kommer också att läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Genom att titta på olika bilder funderar vi över och lär oss om och livet förr i tiden.
 • Vi tar reda på hur det såg ut och hur det var att gå på Lendahlsskolan förr i tiden och gör jämförelser med idag.
 • Vi presenterar och leker gamla lekar tillsammans.
 • Vi skapar tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Vi tränar på att använda ord och begrepp i rätt sammanhang genom att använda oss av den så kallade cirkelmodellen.
 • Med hjälp av cirkelmodellen skriver ni återgivande texter både tillsammans och enskilt. 
 • Ni får möjlighet att ta med och visa gamla föremål för klasskamraterna om ni vill.
 • Ni kommer att få intervjua någon äldre person i er närmiljö och på så sätt få ta del av minnen från förr berättade eller återberättade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: