👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen.

Skapad 2019-09-09 09:30 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 1 – 2 Teknik
Vi börjar vårt arbete med att leta teknik och undersöka var teknik finns. Vi letar i skolan, i olika yrken och hemma. Därefter ska vi undersöka några av våra mest kända tekniska föremål. Vi kommer även bygga enkla konstruktioner. Vi dokumenterar med hjälp av iPaden; fotograferar och skriver.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål - det här bedöms

Det här ska du kunna:

- delta aktivt på tekniklektionen.

- rita och skriva om teknik; både på iPaden och för hand.

- förstå att teknik kan hjälpa människan.

- ge förslag på hur tekniska föremål kan förbättras.

-bygga enkla instruktioner utifrån mall och/eller instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6