Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För 100 år sedan

Skapad 2019-09-09 09:33 i Ellös skola Orust kommun
Ett tematiskt arbete, Förr 100 år sedan
Grundskola 1 – 3 Teknik SO (år 1-3) Svenska
Under de närmaste veckorna kommer ni att få arbeta med temat "För 100 år sedan". Vi kommer att få lära oss hur det vara på farfars fars tid.

Innehåll

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

För att förstå sin egen tid och vårt sätt att leva är det viktigt att veta något om hur det var att vara barn och leva i vårt land förr i tiden. En del är sig likt, annat har ändrats.

I detta tema ska vi ta reda på något om hur människor/barn levde för 100 år sedan. Hur bodde de? Hur var deras skola? Vad lekte de? Vilken musik sjöng de? Hur såg en skoldag ut? Finns det likheter med vår tid? Finns det olikheter? Kyrkans roll? Hur färdades man?

 

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

 

 • Vi kommer att samtala om människors/barns liv för 100 år sedan.

 • Vi kommer att använda en tidslinje för att få en uppfattning om hur lång tid 100 år är.

 • Vi kommer att läsa böcker exempelvis " Barnen på Björklunda.

 • Vi kommer att sjunga sånger/sånglekar av exempelvis  Alice Tegnér.

 • Du kommer att få intervjua en äldre person om hur det var att leva för.

 • Vi gör egna bilder och texter där vi samlar våra funderingar och vad vi lärt oss med inspiration av bland annat Carl Larsson.

 • Vi kommer att genomföra en skoldag så som den utspelade sig för 100 år sedan ( välskrivning, ordning/uppförande, kristendom)

 • Vi kommer att titta på den tekniska utvecklingen under tidsperioden.
 • Vi kommer att få pröva på att ha gymnastik/leka lekar som man gjorde för 100 år sedan.

   

DETTA SKALL BEDÖMAS 

 • Din förmåga att muntligt kunna ge exempel på människors levnadsvillkor för 100 år sedan.
 • Din förmåga att kunna använda en tidslinje och förstå dåtid, nutid och framtid betyder.

 • Din förmåga att kunna namnge böcker som var aktuella för tiden.

 • Vara aktiv och sjunga sånger i musiken.

 • Redovisning av din intervju av en äldre person i klassen.

 • Att dina texter innehar punkt, stor bokstav och att språket är korrekt.

 • Deltagande i "gammaldags" skoldag.

 • Ditt deltagande vid idrottspassen.

Uppgifter

 • Intervjua en äldre släkting eller vän

 • Gammaldags skoldag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: