👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande med inspiration från skogen

Skapad 2019-09-09 09:55 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Skapande med fokus på det vi hittat på våra utflykter och vad barnen visat intresse för i skogen.

Innehåll

Syfte

Under våra utflykter har barnen på vattenälvorna visat stort intresse för löv. Vi har bestämt att vi en förmiddag i veckan ska arbeta med skapande verksamhet. För att få en röd tråd och bygga vidare på barnens intresse ska vi samla löv på våra utflykter och göra olika former av skapande med löven, t ex "solfångarlöv" som vi kan sätta upp på fönstren, göra olika figurer/höstteckningar med löven, måla med flaskfärg på löven och göra lövavtryck m.m.

Även skogsälvorna kan samla löv på sina onsdagsutflykter och göra enklare skapande i olika former.

 

Genomförande 

Vi skapar med utgångspunkt i olika löv vi hittat i skogen. Barnen kan utifrån sin egen förmåga och intresse göra fler eller färre av de skapande momenten. T ex måla på löven, klistra dem på ett papper, rita en mall, klippa ut, klippa silkespapper m.m.

Vi tar även tillfället att samtala med barnen och reflektera kring vad som händer med träden och löven på hösten.

 

Mål

Att vidga och bygga vidare på barnens intresse för löv och utveckla deras skapande förmåga, samt deras kunskap om och förståelse för naturens skiftningar vid olika årstider.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18