Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Portfoliomapp/design. v. 36 - 44

Skapad 2019-09-09 11:16 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Portoliomapp, egen design. Genomgång av typsnitt och tekniker.
Grundskola 7 Bild
I det här arbetsområdet ska vi skapa och designa portfoliomappar där du ska spara dina bildarbeten fram till åk. 9

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen är att undersöka skriftspråkets historia och utformningen av bokstäver. Vidare ingår att öva färgläggningstekniker och kombinationer av olika färger. Eleven ska även få en förståelse för mättekniker.

Tidsplan

 

Vecka

Innehåll

36  Genomgång skriftspråkets historia. Skissa på en anfang
37  Genomgång måleriteknik. Fortsatt arbete med anfang
38  Genomgång blockbokstäver i 3D, övningar
39  Fortsatta övningar, skissa på mappens utformning

40

 Genomgång mättekniker. Tillverka mapp

41

 Fortsatt arbete med mapp

42-44

 Genomgång måleriteknik, färdigställa mapp

 

Arbetsform

Arbetet är enskilt där varje individ har utrymme att fördjupa sig alternativt öva mer på olika delar.

Bedömning

Bedömningen sker utifrån din förmåga att planera och dokumentera arbetet, visualisera idéer, visa idérikedom i arbetet, arbeta fram uttryck och budskap och hantering av tekniker. Efter avslutat arbete bedöms även hur du tolkar/analyserar ett resultat, reflekterar över arbetet samt din övergripande förmåga att ta ansvar och initiativ.

Ämnesspecifika begrepp

I det här arbetsområdet kommer du att möta begrepp som handlar om skriftspråket så som typsnitt och benämningar på dessa, Du kommer också att lära dig vad olika materiel och tekniker kallas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Åsö Grundskola Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Designa anfang, inspireras av historiska bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
Skissa och rita en anfang av ditt namns begynnelsebokstav inspirerat av historiska bilder/dina egna intressen. Anfangen är enkelt dekorerad och färglagd.
Skissa och rita en anfang av ditt namns begynnelsebokstav inspirerat av historiska bilder/dina egna intressen. Du skissar på flera alternativ. Du använder berättande bildtecken som säger någonting om dig eller dina intressen. Anfangen är noggrant dekorerad och färglagd. Din måleriteknik och dina färgkombinationer är genomtänkta och utvecklade.
Skissa och rita en anfang av ditt namns begynnelsebokstav inspirerat av historiska bilder/dina egna intressen. Dina skisser visar på hur du prövar och omprövar dina idéer. Du använder berättande intresseväckande bildtecken som säger någonting om dig eller dina intressen. Anfangen är noggrant dekorerad och färglagd. Din måleriteknik och dina färgkombinationer är genomtänkta och utvecklade. Du nyttjar teknikens möjligheter. Du hanterar färgövergångar, ljus och skugga
Designa mapp
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
Skissa och designa en portfoliomapp med ditt namn på framsidan. Namnet är skrivet i ett typsnitt som du själv väljer.
Skissa och designa en portfoliomapp med ditt namn på framsidan. Namnet är skrivet i ett typsnitt som du själv väljer/utformar. Du skissar på flera alternativ. Namnet är noggrant tecknat och färglagt. Din måleriteknik och dina färgkombinationer är genomtänkta och utvecklade.
Skissa och designa en portfoliomapp med ditt namn på framsidan. Namnet är skrivet i ett typsnitt som du själv utformar. Dina skisser visar på hur du prövar och omprövar dina idéer. Namnet är noggrant tecknat. Din måleriteknik och dina färgkombinationer är genomtänkta och utvecklade. Du nyttjar teknikens möjligheter. Du hanterar färgövergångar, ljus och skugga
Hantera mättekniker
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
Din mätteknik gör att namnet står någorlunda rakt på mappen. Mappens kanter är vikta enligt anvisningar.
Din mätteknik gör att namnet står rakt och är någorlunda centrerat på mappen. Mappens kanter är utmätta och vikta enligt anvisningar.
Din mätteknik gör att namnet står rakt och är centrerat på mappen. Bokstävernas/tecknens proportioner är genomtänkta. Mappens kanter är noga utmätta och vikta enligt anvisningar.
Hantera måleritekniker
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
Du färglägger täckande och någorlunda jämt.
Du nyttjar teknikernas möjligheter. Du experimenterar med att uppnå olika effekter genom att variera tryck och riktningar. Dina färgövergångar fungerar bra.
Du nyttjar teknikernas möjligheter. Förstår hur du kan uppnå olika effekter genom att variera tryck och riktningar. Dina färgövergångar är konsekventa, genomarbetade och jämna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: