Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik

Skapad 2019-09-09 11:21 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Atomfysik är ett spännande område med många upptäckter som har påverkat människans historia och vardagssituation. Vi kommer lära oss om vad radioaktivitet är, hur fussion och fission går till och massa annat intressant.
Grundskola 9 Fysik
Atomfysik är ett spännande område med många upptäckter som har påverkat människans historia och vardagssituation.Vi kommer lära oss om vad radioaktivitet är, hur fussion och fission går till och massa annat intressant.

Innehåll

LPP för området Atomfysik årskurs 9.

 

Det första arbetsområdet i No blir denna termin Atomfysik. Det är ett spännande område med många upptäckter som har påverkat människans historia och människans vardagssituation.

Vi kommer arbeta med Atomfysik under veckorna 34-36 och vecka 38-41.

 

 

För betyget E-A ska du… (på olika nivåer, se kunskapskraven).

 

1.      Kunna redogöra för atomernas byggnad med atomkärna och elementarpartiklarna. (Kunna rita de 18 första atomerna i periodiska systemet med protoner, neutroner och elektroner).

2.     Kunna förklara hur man mäter radioaktiv strålning samt dess enhet.

3.     Veta vad som är farligt med strålning.

4.     Kunna förklara vad bakgrundsstrålning är.

5.     Kunna förklara vad som menas med halveringstid.

6.     Kunna förklara hur man kan skydda sig mot radioaktivstrålning.

7.     Kunna förklara vad kemisk beteckning, atomnummer och masstal står för.

8.     Kunna förklara vad en isotop är och vad som känner tecknar en.

9.     Kunna förstå skrivsättet  He och kunna identifiera atomer och isotoper.

10.  Kunna förklara vad som sker vid radioaktivt sönderfall.

11.  Kunna förklara vad som händer när en atom ger ifrån sig alfa eller beta strålning.

12.  Kunna förklara likheter och skillnader mellan alfa, beta och gamma strålning.

13.  Kunna redogöra för några tekniska användningar av radioaktivt sönderfall.

14.  Kunna förklara vilka fördelar och vilka nackdelar det finns med radioaktivitet.

15.  Kunna visa på radioaktivt sönderfall uttryckt i antingen ord eller formler.

16.  Kunna förklara begreppen fission och fussion. Samt olikheter och likheter mellan dessa.

17.  Kunna förklara varför radioaktivt avfall från t ex kärnkraftverk måste förvaras så lång tid.

18.  Kunna redogöra för hur elementarpartiklarna i en atomkärna organiseras om vid en fission eller en fussion om tillräckligt många data är kända.

19.  Kunna förklara hur Kol-14 metoden fungerar och radioaktiv märkning. Men också vilka begränsningar den har.

20.  Kunna ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

21.  Kunna resonera kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

·      Läs sidorna 199-218 och sidorna 220-229 svara på frågorna sidorna 203, 206, 215, 223, 229, utdelade uppgifter samt  lektionsanteckningarna.

Undervisningen 

·      Vi pratar om och läser artiklar och litteratur som är relaterade till begreppen inom arbetsområdet atomfysik.

·      Vi reflekterar över olika frågeställningar kopplade till atomfysik

·      Vi ser film.

·      Vi arbetar med olika uppgifter relaterade till atomfysik

·      Vi genomför olika laborationer samt reflekterar kring dem.

 

Bedömningen

 

Vad ska bedömas?

 

·      Vilken förståelse du visar för de begrepp och fenomen vi diskuterar och pratar om.

·      På vilken nivå du ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt.

 

 

Hur ska det bedömas?

 

·      Vid muntliga diskussioner under lektionerna. Se matris för begrepp, teorier och modeller, samt kommunikation.

·      Vid kortare skriftliga frågor under lektionerna.

·      Vid skriftligt prov.

 

 

 

 

 

Matriser

Fy
Atomfysik

Begrepp

E
C
A
Aspekt 1
Eleven har
grundläggande kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
mycket goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 2
Eleven använder fysikaliska modeller på ett
i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.

Resonemang

E
C
A
Aspekt 1
Eleven för
enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: