Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling/framtid

Skapad 2019-09-09 11:28 i Kållekärrs förskola Tjörn
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtlandrapporten, som skrevs på uppdrag av FN 1987). Vad behöver vi förstå och göra för att världen och dess invånare ska kunna leva och må bra nu och i framtiden.

Innehåll

Bakgrund 

 

 • Vi vill utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån ett gemensamt ställningstagande, ett tema, förskolan. Vad behöver barn i framtid? Vad behöver våra barn som människor utifrån ett samhällsperspektiv? Mänskliga relationer, kollektivt tänkande, ansvarstagande, reflektion och kritiskt tänkande.
 • Att arbeta med ett gemensamt tema innebär att utveckla vår utbildning förskolan, där progressionen i lärandet och gemenskapen förskolan står i centrum. Ett gemensamt tema tror vi skapar gemensam reflektion- vi vill skapa ett  VI  och en röd tråd i utbildningen förskolan. Vi vill en hållbar utbildning, ett arbetssätt som kan fungera som en grund att fortsätta med under kommande år.
 • Vi behöver undervisa våra barn att tänka som konstnärer: kreativt, vara nyfiken, ställa frågor och våga vara lekfulla”. Det finns hopp för framtiden, vi behöver enbart börja lyssna, se och tro barnen, deras extraordinära förmåga att uppfinna nya innovativa och kreativa situationer.
 • Pedagogerna fick på uppstarten en presentation av Hållbar utveckling och arbeta i workshop med Land Art. Utifrån dagens diskussioner vald pedagogerna att fokusera på social hållbarhet. Samt att undersökningsområdet och nyfikenhetsfrågan är: Vad får oss att må bra?

Syfte 

 
 • Möjlighet att erfara att alla är viktiga, att kunna påverka och det de gör är viktigt och gör skillnad.
 • Förståelse för att allas teorier är värdefulla.
 • Möjlighet att pröva sin kunskap mot vetenskaplig forskning och lita till sin förmåga.
 • Reflektera gemensamt över relation  och samband mellan människa, natur, djur och samhälle.
 • Reflektera gemensamt över material, funktioner, konstruktioner, produkter och livscykel.
 • Ge barnen förutsättningar att uttrycka sig på så många olika sätt som det är möjligt, det vill säga 100 språklighet. 

Pre-projekt

 • Den här terminen är vi en sökande fas där vi pedagoger undersöker vad barnens intresse ligger samt vad vi som pedagoger kan utmana dem i.
 • Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi skapar förutsättningar för barnen att kunna gå djupare i ett fenomen eller begrepp genom att arbeta med det under en längre tid.
 • Kartläggning och observation. Vi gör en tankekarta utifrån det barnen säger/gör utifrån nyfikenhetsfrågan.
 • Vi lyssnar på vad barnen är intresserar sig för och vad deras intresse ligger just nu.

 

Undervisning- vad ska vi erbjuda?

 • Erbjuda gemensamma undervisningsaktiviteter där 100 språkligheten blir central.
 • Barnen bekantar sig med olika typer av naturmaterial som lera, vatten, sand, och material som vi hittar i vår närmiljö.
 • Vi arbetar med Land Art ute och inne.
 • Vi skapar lärmiljöer som väcker barns intresse för naturvetenskap och teknik.
 • Vi erbjuder material för att ge barnen möjligheter att utforska på ett varierat sätt.
 • Vi använder oss av okodat material ex. återvinningsmaterial, naturmaterial, m.m
 • Vi kommer att att använda en danspedagog för att utveckla dans. 
 • Vi erbjuder trivsamma måltider där det skapas goda möten och samtal.
 • Leken ska vara en central plats i utbildningen och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.
 • Miljön ska vara estetiskt tilltalande, sinnlig, kreativ och föränderlig.

 

Arbetsverktyg

 • Projekterande arbetssätt 
 • Pedagogisk dokumentation
 • Digitaliseringen 
 • Unikum -lärplattform 
 • SKA dokument

Styrdokument  

 • Kållekärrs Vision
 • Lpfö.-18 
 • Arbetsplan
 • Likabehandlingsplan
 • Barnkonventionen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: