Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Häxorna: lästräning åk 5

Skapad 2019-09-09 11:29 i Racklöfska skolan Åre
Svenska Klass 4 Höstterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi startar nu upp lästräning i årskurs 5! Vi kommer att läsa Häxorna skriven av Roald Dahl. Varje vecka läser vi 2 kapitel på skolan och 1 kapitel hemma. Detta följs upp med en läxa! Har du sett en häxa någon gång? Kanske svarar du att häxor inte finns men är du säker på det? I Roald Dahls berättelse Häxorna möter vi häxor som ser ut som vilken person som helst, men tittar vi lite närmare upptäcker vi både blått spott, peruk och stora näsborrar! I det här arbetsområdet lär du känna författaren Roald Dahl och hans fantastiska berättelse Häxorna. Vi tränar att läsa, skriva och samtala om berättelsens innehåll.

Innehåll

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

Du kommer i mindre grupper att läsa olika kapitel boken ''Häxorna''
D kommer enskilt att få läsa olika kapitel i boken "Häxorna" av Roald Dahl och arbeta med uppgifter om texten som läxa.
Du kommer att tillsammans med dina klasskompisar få samtala kring berättelsens innehåll.

Beskrivning av lästräningen

Du kommer i skolan att tilldelas en grupp om fyra eller fem elever samt en lärare.
Varje vecka kommer vi att arbeta med 3 kapitel: 2 på skolan och 1 hemma. Kapitlet du läser hemma följs också upp med en läxa med frågor som baseras på de 3 lästa kapitlen. 

I gruppen kommer vi tillsammans att läsa 2 kapitel högt.
Vi pratar om kapitlen och dess handling genom att använda oss av olika läsförståelsestrategier Spågumman, reportern, konstnären, detektiven  och cowboyen. 
Vi samtalar också om texten som står på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 
Du kommer efter varje läs-lektion att få en läxa där du ska läsa 1 kapitel och svara på 6 frågor till de 3 kapitlen som vi arbetat med. 

Läxan delas ut varje måndag och ska genomföras på 1 vecka eftersom ny läxa delas ut följande Måndag (Måndag-Måndag).

Bedömning

Jag kommer i ämnet svenska att bedöma din förmåga att:

Skriftligt besvara frågor till den text du har läst.
Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om textens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: