Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsning

Skapad 2019-09-09 11:32 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Grundsärskola F Svenska
Nu fortsätter vi med att arbeta med läsningen. Fokus ligger på att skapa läslust och läsflyt för att i nästa steg leda till en utvecklad läsförståelse.

Innehåll

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Syfte

Syftet med denna aktivitet är att du skall utveckla din förmåga att kunna läsa, förstå och reflektera över olika texter.

 

Genomförande

Tillsammans med personal väljer du en lämplig bok med lagom mycket utmaning i texten. Det är viktigt är att du förstår det du läser. Före och efter läsning läser och dokumenterar du i din läslogg. Dessa läspass skall vi ha regelbundet, flera dagar i veckan. Ibland kommer du läsa högt för personal.

 

Kunskapskrav och bedömning

Under läspassen lyssnar personal på din läsning och diskuterar innehållet med dig. Du visar då i vilken utsträckning du når kunskapskraven. Personalen i gruppen får kunskap om hur vi skall arbeta vidare för att utveckla din förmåga att läsa ytterligare.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 6
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  C 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: