Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2019-09-09 11:41 i Ljungviksskolan Lerum
Revolutionernas tid och de geografiska upptäckterna.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att fokusera på revolutionernas tid i historieämnet. Vi kommer att gå igenom de geografiska upptäckterna, kolonialism och imperialism för att få en bättre förförståelse till varför människor revolterade. Amerikanska revolutionen, Franska revolutionen och industriella revolutionen är de revolutioner vi fokuserar på i den här kursen. Allt material och uppgifter som vi gör finns att hitta i google classroom SO 8:or, eller SO 9:or.

Innehåll

Undervisning och metoder

 

* Här nedan ser du vilket centralt innehåll den här kursen innefattar.

* Vi kommer att använda oss av olika strategier och metoder för att utveckla vår begrepp-, analys- och kommunikationsförmåga inom de historiska skeenden vi pratar om.

* Ni kommer att få träna i er i att göra bildanalyser av historiska skeenden där ni tränar er begreppsliga och er analytiska förmåga.

* Vi kommer även att analysera olika historiska skeenden genom att skapa olika sambandskedjor som beskriver ORSAK-HÄNDELSE (SKEENDE) - KONSEKVENS. För att fördjupa våra kunskaper och utveckla analysförmågan. Även att se utvecklingslinjer

* Centrala begrepp såsom imperialism, kolonialism, revolution, förändring osv. skall kunna förklaras och användas i diskussioner och resonemang om olika historiska skeenden.

* Ni kommer att använda er av flera olika källor för att tolka och värdera historisk kunskap.

* Föreläsningar, Filmer från SLI, olika metoder och strategier som ovan nämnts kommer att utgöra undervisningen. Både grupp och enskilda uppgifter och diskussioner kommer även att vars en självklar del i undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: