Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VV - Barns delaktighet och inflytande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-09-09 11:48 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Vart ska vi?

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation."

 

 

Hur gör vi?

  • Alla barnen erbjuds att vara ansvarsbarn. Denna uppgift utvecklas och förändras utefter barnens önskemål.

  • Tillsammans med barnen i storgrupp, smågrupper eller enskilt utforskar och reflekterar kring olika upptäckter, funderingar, lek samt intressen med hjälp av projektorn, Ipad och i samling.

  • Vi uppmuntrar till samarbete i leken och låter barnen själva komma överens om möjliga lösningar, i den utsträckning som det fungerar.

  • Barnen är delaktiga i vår verksamhetsplanering, våra lekmiljöer samt eventuella inköp av material.
  • Barnen är med och röstar fram olika lösningar.

 

 

Hur blev det?

Vi ger barnen mycket inflytande i olika situationer, och att vara ansvarsbarn är uppskattat av nästan alla barn, det är enbart ett par av barnen som inte vill ha det uppdraget ännu.

Vi är lyhörda genom att lyssna på barnens frågor och funderingar med hjälp av projektorn, där vi tillsammans med barnen söker efter lärorika processer, filmer, dokumentärer mm. Vi ger dem möjlighet att diskutera, reflektera och komma med olika tankegångar och vidareutvecklingar.

Barnen är med och planerar sina lekmiljöer samt hjälper till att utföra förändringarna.

Vi anser att vi har lyckats skapa en positiv och utvecklande rutin i vårt sätt att arbeta med projektorn. Detta har nu även utvecklats med att vi kan använda oss av Pollyglutt, vilket barnen ofta önskar.

 

Var är vi?

Vi har ett lugnt och tydligt arbetssätt, samt inspirerande och utvecklande lekmiljöer som barnen är delaktiga utförande och planering. Barnen vågar ta eget initiativ, och vill vara med att påverka verksamheten. Barnen är trygga i att prata med oss och kommer gärna med idéer och frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: