Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VV - Förskola och hem - Ht19/Vt20

Skapad 2019-09-09 11:49 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.4 Förskola och hem För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

Vart ska vi?

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla sig rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen."

 

 

Hur gör vi?

Vi ska fortsätta ha en god och professionell kommunikation med samtliga vårdnadshavare. Våra möten i tamburen är viktiga moment som bygger ett förtroende lika väl för barnen som för vårdnadshavarna. Eventuella händelser som inträffat under dagen, som vi upplever viktigt att informera vårdnadshavarna, tar vi via ett telefonsamtal, enskilt samtal eller tillsammans med barn och vh.

All nödvändig information skickar vi ut löpande vid behov och detta sker som ett meddelande på Unikum antingen till hela gruppen eller enskilt till berörda familjer.

 

Varje termin erbjuder vi ett samtal för varje familj. Under ht erbjuder vi inskolningssamtal för det nya vh samt ett kartläggningssamtal för de övriga vårdnadshavare. Under vårterminen erbjuder vi utvecklingssamtal eller harmoniseringssamtal vid dessa samtal deltar barn och vh.

 

 


 

Hur blev det?

Vi har haft inskolningssamtal, kartläggningssamtal och föräldramöte. Vi har även erbjudit samtal vid behov. Vi lägger ut dokumentation om barnens lärande och information på unikum. Vi har en väldigt god kontakt med alla vårdnadshavarna i tamburen och lyhörda för deras åsikter, vi intar ett professionellt förhållningssätt. Vi ser alltid till att möta barn och vårdnadshavare i tamburen på morgonen vilket har haft fortsatt god effekt.

Mest framgångsrikt upplever vi fortfarande att våra möten i tamburen är. Dessa möten lägger grunden för hur hela dagen formar sig.

 

 

 

Var är vi?

Vi har bra kontakt med våra vårdnadshavare på avdelningen, vi känner ett ömsesidigt förtroende. Vi upplever att barnen står i fokus från båda parter. Både barn och vårdnadshavare upplevs trygga.

Våra samtal har varit givande och vårdnadshavarna har varit positiva till vårt arbete och våra samtal. Vi hade även ett stort deltagarantal, på föräldramötet, med intresserade vårdnadshavare.

Vi anser dock att vi inte lyckats nå fram till alla Vh gällande frånanmälan via Skola24. Detta måste vi bli tydligare med.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: