Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens Biologi

Skapad 2019-09-09 12:09 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Biologi – naturbruk
Inom denna kurs kommer du få lära dig om djurens beteende, deras anatomi och fysiologi (hur kroppen ser ut och fungerar) och mikrobiologi (som exempelvis bakterier, virus och smittskydd). Den här kursen innehåller mycket som du behöver för att bli en kunnig hästskötare och djurvårdare!

Innehåll

Kursen kommer innehålla följande moment:

 • Etologi
 • Systematik
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Mikrobiologi

Undervisning och bedömning

Du läser hela kursen under hela läsåret och betygssätts vt2020. Den här kursen består av både praktiska och teoretiska moment.  Bedömning kommer att ske via inlämningsuppgifter, prov och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  Big  -
 • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
  Big  -
 • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
  Big  -
 • Domesticeringens inverkan på olika djurslag.
  Big  -
 • De huvudsakliga indelningarna som används inom djurriket för att kategorisera djur.
  Big  -
 • Artbegreppet och artkännedom.
  Big  -
 • Djurcellens byggnad och livsprocesser.
  Big  -
 • Djurens byggnad innefattande hudens, skelettets och muskulaturens uppbyggnad, nervsystemet med sinnesorganen, hjärt-kärlsystemet, matsmältningsapparaten samt fortplantningsorganen.
  Big  -
 • Livsprocesser innefattande andning, fodersmältning, energiomvandling, näringsbehov, blodcirkulation, temperaturkontroll och reproduktionsbiologi samt djurens rörelse.
  Big  -
 • Samband mellan evolutionen och djurens funktionella byggnad och livsprocesser.
  Big  -
 • Mikroorganismer och deras betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
  Big  -
 • Virus byggnad, funktion och betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
  Big  -
 • Smittämnen, smittspridning och immunförsvar, antibiotika och resistens mot antibiotika.
  Big  -
 • Laborationer och undersökningar med aktuell utrustning och aktuellt material från naturbrukets olika verksamhetsområden.
  Big  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, utförligt och nyanserat de olika djurarternas naturliga beteende. Dessutom noterar eleven med säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar utförligt och nyanserat orsakerna till det avvikande beteendet.
  Big  A
 • Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, utförligt de olika djurarternas naturliga beteende. Dessutom noterar eleven med viss säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar utförligt orsakerna till det avvikande beteendet.
  Big  C
 • Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, översiktligt de olika djurarternas naturliga beteende. Dessutom noterar eleven med viss säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar översiktligt orsakerna till det avvikande beteendet.
  Big  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven utförligt och nyanserat för djurens anatomi och fysiologi.
  Big  A
 • Eleven redogör utförligt för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven utförligt för djurens anatomi och fysiologi.
  Big  C
 • Eleven redogör översiktligt för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven översiktligt för djurens anatomi och fysiologi.
  Big  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
  Big  A
 • Eleven redogör utförligt för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
  Big  C
 • Eleven redogör översiktligt för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
  Big  E
 • I samband med fältstudier identifierar eleven med säkerhet vanliga vilda djur och grupperar dem med säkerhet efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
  Big  A
 • I samband med fältstudier identifierar eleven med viss säkerhet vanliga vilda djur och grupperar dem med viss säkerhet efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
  Big  C
 • I samband med fältstudier identifierar eleven med viss säkerhet vanliga vilda djur och grupperar dem med viss säkerhet efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
  Big  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet begrepp, teorier och modeller.
  Big  A
 • Eleven redogör utförligt för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med viss säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och modeller.
  Big  C
 • Eleven redogör översiktligt för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med viss säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och modeller.
  Big  E

Matriser

Big
Djurens Biologi

F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer ____ de olika djurarternas naturliga beteende
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven noterar med viss säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar ___ orsakerna till det avvikande beteendet.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör ___ för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven ____ för djurens anatomi och fysiologi.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör ____ för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I samband med fältstudier identifierar eleven med ____ vanliga vilda djur och grupperar dem med ____ efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
viss säkerhet viss säkerhet
viss säkerhet viss säkerhet
säkerhet säkerhet
Eleven redogör ___ för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med ___ information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med ___ begrepp, teorier och modeller.
översiktligt viss säkerhet viss säkerhet
utförligt viss säkerhet viss säkerhet
utförligt och nyanserat säkerhet säkerhet

Big
Bedömning beteendestudie

Rubrik 1

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, ___ de olika djurarternas naturliga beteende.
översiktligt
utförligt
Utförligt och nyanserat
samt söker _____ information om djur.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven ____ begrepp, teorier och modeller.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: