Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Krokodilen -19/-20

Skapad 2019-09-09 12:30 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Barnen är intresserade av att räkna och konstruera. Men behöver vidareutveckla sammanhang och begrepp.

Innehåll

Nuläge

Barnen räknar gärna och är intresserade av konstruktion av olika slag.

Att ramsräkna, fungerar oftast bra.

Matematiska begrepp och olika sammanhang, behöver de få mer förståelse för.

Mål

Vi vill att barnen får ett naturligt förhållande till matematiska begrepp och sambandet mellan begreppen.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska vidareutveckla sitt intresse för matematik och vi ser att behovet finns.

Vi vill att barnen ska lära sig mer om olika matematiska begrepp, för att kunna få en ökad förståelse och kunna förstå samband.

 

Genomförande

Vi har planerade undervisningstillfällen både inomhus och utomhus.

Vi tränar begrepp med hjälp av material och varandra.

Vi sorterar och klassificerar.

Ramsräknar

Använder digitala verktyg ex programmering och ändamålsenliga appar

Mäter och väger

Vi använder oss  av tips från Skolverkets ”Hitta matematiken”.

 

Alla barn på Krokodilen ska delta.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar olika lärprocesser med hjälp av iPad, foto, olika intervjuer, väggdokumentation på förskolan och på unikum. Vi reflektera  tillsammans med barnen och på våra planeringar och utifrån det ser vi hur vi ska gå vidare. 

Ansvar

Alla pedagoger på Krokodilen

 

Uppföljning

 På våra veckoplaneringar och under vår reflektionstid utvärderar vi och ser hur vi ska gå vidare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: