👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik viloen

Skapad 2019-09-09 13:24 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

 

Vi försöker använda matematik så mycket som möjligt i vardagen, tex, räkna när vi dukar. Vi ger också barnen uppdrag att hämta t.ex. två böcker.

 

Några av våra ”äldre” barn visar tydligt intresse för siffror. Vissa barn visar redan intresse på att visa med fingrarna hur gammal dom är.

 

Vi har satt upp siffror på väggen, band med kulor på under för att visa vilket antal de är på siffran, där får vi även in olika färger. Ute på baksidan har vi även satt upp samma sak för att dom ska få möjligheten av det i utemiljön.

 

 

Mål

 

·       Utveckla intresse och nyfikenhet.

 

·       Få en förståelse för olika begrepp, antal, längd, större, mindre,  

 

·       Att alla ska vara medveten om hur gammal man är, vilken siffra de är.

 

 

Syfte

 

·       Vi har valt att dela upp våra barn i två grupper, utefter intresse och mognad. För att på lättare sätt kunna möta barnen i deras kunskap just nu, samt att utveckla den.

Vi vill att baren ska känna " jag kan"

 

Genomförande

 

Vi vill genom olika aktiviteter så som, siffer- memory, programmering, spel vill vi väcka barnens intresse. Vi vardags räknar på olika vis för att ge dem förståelse för begrepp och samband.

 

Vi ska mäta barnens längd och sätta upp på en vägg, för att sedan några veckor senare se om/hur mycket man har vuxit.

 

Vi ska göra en mattekub med ljusbord, siffror, tärningar

 

 

 

Alla barn på Violen deltar utifrån sin egen förmåga.

Detta sker under hela året

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom foto, resultat av skapande, samt dokumentation i barnens lär loggar på Unikum där även lärprocessen synliggörs.

Ansvar

All personal på Violen ansvarar för dokumentation, reflektion och analys

Uppföljning

 

 • Vi dokumenterar under aktiviteten och reflekterar efter aktiviteten, och per vecka analyserar på vår planeringstid.
 • Analyserar gör vi en gång per månad.
 • Reflekterar med barnen en gång i veckan.
 • Utvärderar gör vi i slutet av terminen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18