Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1 och 2

Skapad 2019-09-09 13:40 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 1 – 2 Idrott och hälsa
Undervisningen i idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Innehåll

 

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • grovmotoriska grundformer till exempel springa, hoppa och klättra
 • delta i olika lekar, danser, bollspel och följa och förstå uppgjorda regler
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • förstå hur kost, motion och hygien påverkar din hälsa
 • känna lust och glädje att utföra idrottsaktiviteter själv och tillsammans med andra
 • samarbeta
 • prova på olika friidrottsgrenar
 • prova på orientering

Undervisning och arbetsformer

 • Vi skall göra olika lekar och bollsporter och då prata om varför alla måste följa spelets regler
 • Vi skall diskutera samt se film om hur kost, motion och hygien påverkar oss
 • Vi skall göra olika konditionsövningar, inomhus och utomhus
 • Vi skall göra olika hinderbanor och redskapsbanor
 • Vi skall dansa till musik
 • Vi skall prova olika friidrottsgrenar
 • Vi skall prova orientering

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

 • Din förmåga att delta, följa uppgjorda regler och visa hänsyn till andra vid samtliga aktiviteter

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: