👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering naturvetenskap och teknik. Munin, ht 2019

Skapad 2019-09-09 13:43 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi följer barnens progression i hur de uttrycker sig, i sin ökade kunskap om djur.

Innehåll

 

Pedagogisk Planering

 

Arbetslag/ Förskola

 Frejaparkens förskola

Arbetslag:

 Munin

 

Mål:

  • Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Kriterier för strävansmålen:

Känna igen djur som presenteras i olika uttrycksformer.

Urskilja olika sorters djur

 

 Frågeställning utifrån strävansmålet:

-Hur visar barnen nyfikenhet och ökad kunskap om djur?

 

 Nuläge: 

Utifrån våra undersökningsveckor ser vi att barnen är nyfikna på olika djur både som leksak och djur på bild. Likaså berättar de om olika djur och i leken hör vi hur de härmar t.ex. katter, hundar, hästar och kor.

På våra promenader uppmärksammar de varandra på djur de ser i vår närmiljö.

De pratar även om djur de har en relation till hemifrån.

 

  Metod – För att uppnå målet.

 Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper. Vi upprepar undervisningen för att öka förståelsen.

  Vi fokuserar på fem djur vid upprepande tillfällena. Efterhand utmanar barnen till att befästa kunskap att begreppet "hund" kan variera i     storlek, färg och utseende. Vi använder oss av variationsteori.

Vi har använder oss av varierat material såsom leksaksdjur och tydliga bilder på djur som påvisar variation.

Vi kommer att använda oss av rim och ramsor, sånger, sagor och berättelser.

Vi förstärker med tecken - TAKK.

 

Utvecklingspedagogikens teori.Vi använder oss av tre strategier av sju i utvecklingspedagogiken

Introducera variation:

För att kunna utskilja ett visst fenomen måste det kontrasteras mot andra fenomen. För att förstå hur ett visst djur ser ut och låter måste det kontrasteras mot ett annat djur. 

Barn behöver både stöttas och utmanas:

För att kunna bli uppmärksamma på nya fenomen måste barn utmanas i sin förståelse. Samtidigt behöver de stöttas i dessa utmaningar för att kunna ta sig an dem. 

Vi utgår från barnens intresse och förståelse och utmanar med frågor och ett varierat material.

 Från lokalt till expansivt språk:

Ett lokalt språk beskriver det som händer här och nu och är endast begripligt i den specifika situationen. För att kunna tala om något bortom det som sker i nuet måste man använda sig av ett expansivt språk.

Vi benämner de olika djuren i många olika sammanhang i vår utbildning, både inomhus och utomhus.