👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik ht19-vt20!

Skapad 2019-09-09 13:45 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi tittar på Grammatikbolaget och lär oss ordklasserna. I samband med varje avsnitt gör vi övningar. Området avslutas med ett test.

Innehåll

Förmågor

Kommunikativa förmågan tränas då vi utgår från programmen för att diskutera och arbeta med dess innehåll.

 

Kunskapskrav

Kunna skriva texter med bra meningsbyggnad

Kunna komparera adjektiv

Kunna böja substantiv och kunna använda verb i de olika tempusen nutid, dåtid och framtid

Genomförande

Vi utgår från serien Grammatikbolaget som finns på www.ur.se. Här gås de olika ordklasserna igenom.

I samband med varje avsnitt diskuterar vi vad programmet handlar om, vi gör därefter övningar kopplade till programmet. Övningarna är tänkta att aktivera flera sinnen, vi klipper, klistrar och använder händer och kropp för att lära oss så väl som papper, penna och chromebook.

 

Bedömning

Eleven är aktiv på lektionerna och deltar i undervisningen.

Eleven arbetar med de olika övningarna som finns efter varje avslutat program. 

Eleven gör ett avstämnings-test i slutet av temat för att se så kunskaperna kring hur de olika ordklasserna används och ter sig och vilka ord som hör till vilken ordklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6