Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering- Naturvetenskap och teknik Loke

Skapad 2019-09-09 13:52 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi följer barnens intresse för bygg och konstruktion och utmanar de vidare i skapande.

Innehåll

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

kriterier för strävansmålet

Vi vill öka barnens intresse för skapande på olika sätt, genom att använda sig av olika tekniker och material i sin vardag. 

 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur visar barnen intresse för skapande?

 

 

 Nuläge: 

Vi kan se att barnen behöver utmanas i skapande såsom lera, rita, måla, pärlor etc, då de sällan vistas i miljöer kring detta.  De vi också kan se är att de har ett stor intresse för bygg och konstruktion, och konstruerar mycket med vårt byggmaterial på olika sätt. 

 

Metod  – För att uppnå målet?  

I vår undervisning vill vi skapa tillfällen och möjligheter till inbjudan för mer skapade. Vi vill även utmana de vidare i sitt intresse för konstruktionslek. Med hjälp av katten kommer de få uppdrag kring skapande och konstruktionslek.  

 

 Vi använder oss av strategierna i utvecklingspedagogik: 

Introducera variation- Lärande bygger på variation. För att kunna urskilja ett visst fenomen måste det konstateras mot andra fenomen- Vi kommer att erbjuda barnen en variation i användandet av material, redskap och tekniker.  

 

Barn behöver stöttas och utmanas- För att kunna bli uppmärksamma på nya fenomen måste barn utmanas i sin förståelse. Samtidigt behöver de stöttas i dessa utmaningar för att kunna ta sig an dem- Vi vill utmana barnen vidare i sin konstruktionslek genom att ge de olika material och redskap att använda sig av, de behöver även stöttas och utmanas i intresset för annat skapande såsom lera, måla etc. 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: