👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, du och vi tillsammans.

Skapad 2019-09-09 14:19 i Vävaren Mariestad
Förskola
” Vi vill skapa en trygg och glädjefylld grupp med ett trivsamt klimat där alla är inkluderade med lika värde i utbildningen”

Innehåll

 

Var är vi? (Nuläge)

Vår barngrupp har startat upp på en ny avdelning och gruppen består i nuläget av barn födda 14. Vi vill tidligt på hösten utveckla och synliggöra vårat förhållningssätt tillsammans för att skapa en gemensam trygghet i gruppen. Detta arbetas med dagligen och vi vet att det är en process som är långsiktigt. 

 

Vart ska vi? (Syfte)

Barnen ska känna att klimatet grundar sig i deras egna tankar så det känns meningsfullt och relevant att kommunicera kring olika saker i utbildningen. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället ( Lpfö 18). 

 

Hur gör vi?

 • Genom samtal tillsammans skapa en samsyn i gruppen.
 • Vi vill ha en öppen kommunikation då vi lyfter, hjälper och stärker varandra. 
 • Vi vill att barnen ska bli medvetna om sig själv och kamraterna betydelse i gruppen. Alla är olika och viktiga
 • Gemensamma lekar, ramsor och sånger
 • Turtagning
 • Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. 
 • Vi vill känna trygghet att vara på förskolan. 
 • Utveckla och förändra lekmiljöerna utifrån intresse
 • Göra saker tillsammans, skapa, leka och andra aktiviteter för att skapa gemenskap och delaktighet. 
 • Gemensamma regler som är framtagna av barnen.
 • Barnens röst och tanke är viktiga. 
 • Öppen kommunikation mellan förskola och hem

 

Frågor vi pedagoger reflekterar kring:

Vad fångar barnens intressen?

Vilket lärande ser vi och hur stödjer miljön och materialet aktiviteten?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18