Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bg Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-09-09 14:26 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter samt ha möjlighet att påverka sin situation.  

 

 

Hur gör vi? Vi skall bedriva en verksamhet i demokratisk anda där barnen ges möjlighet att påverka sin vardag. Vi vuxna ska vara lyhörda för barnens önskemål, tankar, åsikter och intressen.

 

Hur blev det?

Vi har bedrivit en verksamhet i demokratisk anda där barnen ges möjlighet att påverka sin vardag. Vi vuxna är lyhörda för barnens önskemål, tankar, åsikter och intressen

 

 

Var är vi?

Barnen har själva fått bestämma måndag och fredag om de vill ha ute eller inne aktivitet fm eller em.  Under veckan erbjuder vi även barnen att själva bestämma vilken sorts aktivitet de vill göra inne när den styrda aktiviteten är gjord. På uppevilorna finns vid vissa tillfällen där barnen är delaktiga i val av sorts vila. Aktivitetstavlan har även gjort att barnen själva bestämmer över den tid när det inte är styrd aktivitet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: