👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Tomtberga 2

Skapad 2019-09-09 14:32 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
SAMMANHANG (varför vi valt att göra denna aktivitet) ex Barnen har visat intresse för geometriska former, därför kommer vi utforska/undersöka vilka former vi kan hitta osv.

Innehåll

Syfte: 

Läroplansmålen för planeringen


Avdelningens mål. 

Här fyller du i vad målet är, vad vi vill att barnen ska få ut av aktiviteten utifrån VAD ska barnen lära sig och VARFÖR. 

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Ex hela terminen/specifika veckor

HUR genomförs aktiviteten? Genomförandet.

VAR kommer ni vara? 

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.