Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2019-09-09 14:34 i Duveds skola Åre
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte/läroplanens mål åk 4-6

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Mål för eleven

 • utveckla intresset för att vara ute i naturen

 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv

 • utvecklar allsidiga rörelseförmågor

 • lär sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter

 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser

 • lär sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor

 • känner till regler och rutiner för idrottshallen och omklädningsrummet.

 • lär sig att simma i mag- och ryggläge

 • utveckla förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

 • utveckla förståelse för förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

 • utveckla ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. 

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottshallen

 • kondition och styrketräning

 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor

 • redskapsövningar

 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching

 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

 • rättigheter och skyldigheter i naturen

 • simning i mag- och ryggläge

 • hantering av nödsituationer vid vatten

 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

Detta kommer att bedömas 

(under lektionstid, vid specifika tester och provtillfällen)

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten

 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter

 • din förmåga att röra dig i takt till musik

 • din förmåga att hitta rätt nivå på träningen så att du mår bra

 • din förmåga att använda ord och begrepp kopplade till Idrott och Hälsa 

 • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler

 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner

 • din förmåga att orientera 

 • din förmåga att tolka och tyda kartors uppbyggnad och symboler

 • din förmåga att resonera kring kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer

 • din simkunnighet

 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

 • din förmåga att resonera kring skadeförebyggande träning 

 • din förmåga att resonera och samtala fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: