👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante M2SP7

Skapad 2019-09-09 14:48 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vad är det viktigaste att kunna en härlig dag i Spanien? Beställa mat på en restaurang! Eller kanske en kaffe eller en glass? I detta arbetsområde skall du få lära dig hur man beställer mat och dryck på spanska. Du får lära dig vanliga fraser i restaurangen, olika matord och artighetsfraser samt hur man betalar. ¡Tengo hambre!
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vamos a ir al restaurante. ¿Qué vas a pedir? Yo quiero una paella de mariscos y una naranjada. Y tú, ¿qué quieres? I detta arbetsområde lär vi oss matord och fraser för att kunna beställa mat på restaurang.

Innehåll

Till dig som elev:

 Arbetsområdet

Detta arbetsområde i spanska handlar om att kunna beställa mat och dryck på spanska, göra sig förstådd, förstå vad som sägs samt lära sig olika matord och restaurang-uttryck. 

Mål

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • beställa mat och dryck på spanska
 • förstå olika restaurangfraser och matglosor
 • formulera dig korrekt på spanska utifrån det område vi arbetar med

Hur? Du kommer att indelade i grupper få skriva manus till en restaurangfilm på spanska som sedan visas upp för klassen. Vi kommer att repetera hur man beställer glass på spanska och även arbeta med olika texter som handlar om att beställa mat och dryck.

 

Vi kommer tillsammans överens om glosläxor på nya uttryck från detta område. Målet är att ni ska kunna beställa mat och dryck på spanska efter detta arbetsområde, vilket ni utöver filmen även kommer att få skriva ett litet test om som avslutning på arbetsområdet. 

Redovisningsform

-Film som visas upp. (Manuset skall även lämnas in för rättning innan ni spelar in)

-Test (Innehåll: Grundläggande verb i presens och futurum, kunna beställa mat och dryck, kunna föra en enkel konversation vid ett restaurangbesök, mat- och dryckesord) 

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du att bedömas i...

 • din förmåga att muntligt formulera dig på spanska

HUR? Jag kommer att bedöma din muntliga insats i teatern. Du skall kunna använda och förstå nya uttryck vi arbetat med. Det som konkret bedöms är uttal, flyt och begriplighet vid din muntliga presentation (hur pass väl du gör dig förstådd och kan formulera dig på spanska)

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika slags texter, formulera dig i skift samt din förmåga att anpassa språket efter olika syften 

 • HUR? TEST - I testet ska du visa att du behärskar de vanligaste mat- och dryckesorden på spanska samt visa förmågan att formulera dig (beställa/kommentera maten) vid ett restaurangbesök och förstå vad kyparen säger. 
  Testet innehåller en hörförståelse och en läsförståelse

 • din förmåga att anpassa språket efter mottagare
  Du ska även visa att du kan böja och använda grundläggande verb i presens och futurum.
  HUR? - Skriftliga läxförhör

 

Matriser

M2
En el resturante

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga - TEATER
Hur pass tydligt du formulerar dig i tal i teatern (begriplighet, tydlighet, uttal, flyt)
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Anpassa språket -TEST (Grammatik)
Din förmåga att böja och använda verben vi arbetat med korrekt i presens och futurum
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulera dig i skrift samt förstå och tolka innehållet
Hur?- Test Din förmåga att formulera dig vid ett restaurangbesök och din förmåga att förstå vanliga dialoger, beställningar, matord/dryck och fraser kopplat till detta tema
I enkla texter om restaurangbesök kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet och redogöra för det i enkel form Du visar att du kan förstå och använda vanliga ord och fraser
I enkla texter om restaurangbesök kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer samt redogöra för det i enkel form Du visar att du kan förstå och använda det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
I enkla texter om restaurangbesök kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer samt översiktligt redogöra för och kommentera detaljer. Du visar att du kan förstå och använda det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Hörförståelse
Hur? - Test Din förmåga att förstå en restaurang-dialog
I en hörförståelse om restaurangbesök kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet och redogöra för det i enkel form
I en hörförståelse kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer samt redogöra för det i enkel form
I en hörförståelse kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer samt översiktligt redogöra för och kommentera detaljer.
Läsförståelse
Hur? - Test Din förmåga att förstå en restaurang-dialog
I en läsförståelse om restaurangbesök kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet och redogöra för det i enkel form
I en läsförståelse kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer samt redogöra för det i enkel form
I en läsförståelse kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer samt översiktligt redogöra för och kommentera detaljer.